Časopis Príbehy 20. storočia

Jeden Boh? (2/2019)

Články v čísle skúmajú monoteistické náboženstvá, ich súvis s politikou a spoločenským vývojom a to aké rôzne podoby môžu mať. Politológ Tomáš Zálešák nám v rozhovore odkrýva rôznych démonov totalitných ideológií a ich prienik s tými nánoženskými. Text teológa Mira Kocúra pomenováva úlohu Mariána Kuffu ako hovorcu katolíckej cirkvi. Pohľad historičky Agáty Šústovej Drelovej na Gustava Husáka ako cirkevného reformátora dokresľuje kontext 50. rokov v Československu. To ako sa toto a aj neskoršie obdobie minulého režimu odrazilo v životoch konkrétnych ľudí si môžete prečítať v piatich príbehoch pamätníkov, medzi nimi nájdete aj príbeh biskupa Pavla Petra Gojdiča v spracovaní gréckokatolíckeho kňaza Petra Borzu.

Štvrťročník Príbehy 20. storočia tradične obsahuje aj reportáže, komentáre, recenzie a štúdie. Keďže časopis slúži aj ako didaktická pomôcka pre učiteľov, jeho súčasťou sú metodické listy, ktoré nadväzujú na publikované príbehy v časopise.

Všeobecné informácie o časopise vrátane predplatného a dostupnosti nájdete tu: https://www.postbellum.sk/rozpravame/casopis/

Časopis z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Fond na podporu národnostných menšín.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.