Časopis Príbehy 20. storočia

Ekológia nahlas (3/2020)

Podtitul Ekológia nahlas odkazuje na legendárnu správu Bratislava nahlas ktorá predznamenávala nežnú revolúciu.

Ekológia je jednou z najväčších tém súčasnosti, ale písala aj mnohé príbehy 20. storočia. Úloha ekologických aktivistov na revolúcii v roku 1989 bola naozaj viditeľná. Disent v českom zmysle u nás fungoval len čiastkovo, ale environmentalisti mali výhodu – boli v závetrí, takže sa mohli realizovať bez neustáleho dohľadu ŠtB. Mnohí z nich potom vstúpili do „veľkej“ politiky.

Jedným z týchto osobností je Juraj Flamik, jeden z ľudí, ktorí boli pri spoločenských zmenách – a zároveň je kurátorom tohto čísla (keďže každé číslo vášho štvrťročníka má inú tému, vedúci redakcie Tomáš Zálešák pri niektorých témach spolupracuje s kurátormi, teda odbornými garantmi čísla). Autorom obálky a ilustrácií je ako vždy Matúš Maťátko.

Štvrťročník Príbehy 20. storočia tradične obsahuje aj reportáže, komentáre, recenzie a štúdie, či galériu výtvarných diel zo zbierok SNG. Keďže časopis slúži aj ako didaktická pomôcka pre učiteľov, jeho súčasťou sú metodické listy, ktoré nadväzujú na publikované príbehy v časopise.

Všeobecné informácie o časopise vrátane predplatného a dostupnosti nájdete tu: https://www.postbellum.sk/rozpravame/casopis/

Časopis z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Fond na podporu národnostných menšín.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.