O nás

Ľudia

Sandra Polovková

riaditeľka
+421 902 754 380, sandra.polovkova@postbellum.sk

Sandra Polovková je absolventkou Katedry divadelných štúdií na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdia spolupracovala ako booking manažérka so Slávou Daubnerovou a ako produkčná, lektorka a projektová manažérka s Divadlom Pôtoň. Neskôr bola zamestnaná v Národnom osvetovom centre v Bratislave, kde pôsobila 2 roky ako projektová manažérka festivalu Scénická žatva. Ako PR manažérka spolupracuje s nezávislým Divadlom SkRAT v Bratislave.

S Post bellum začala spolupracovať ako projektová manažérka v roku 2015. Od mája 2016 je na pozícii riaditeľky. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom Post bellum, Sandra je tou osobou, ktorá vám určite odpovie.

Katarína Bartovičová

fundraiserka
+421 905 935 353, katarina.bartovicova@postbellum.sk

Katarína je absolventkou Filmovej a televíznej fakulty na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V minulosti pôsobila v organizácii Greenpeace Slovensko (o.i. ako fundraisingová a PR manažérka) a takisto v Amnesty International na Slovensku (ako členka Koordinačnej rady a neskôr aj ako jej predsedníčka). Je jednou zo zakladateliek a podpredsedníčkou Slovenského centra fundraisingu, ktoré vzniklo v roku 2009 a venuje sa rozvíjaniu profesionálneho fundraisingového prostredia na Slovensku, ako aj v regióne strednej a východnej Európy. V súčasnosti pracuje ako fundraisingová manažérka v neziskovej organizácii European Digital Rights v Brusseli, ktorá sa venuje ochrane digitálnych ľudských práv a na Slovensku sa fundraisingu venuje v rámci organizácie Post Bellum SK od zimy 2016.

Filip Pavčík

koordinátor zbierky www.memoryofnations.eu
+421 910 310 836, filip.pavcik@postbellum.sk

Filip Pavčík absolvoval magisterské štúdium histórie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a v súčasnosti je interným doktorandom na Historickom ústave SAV. Do Post bellum nastúpil v roku 2015 najprv ako dokumentarista a aktuálne pôsobí ako vedúci koordinátor dokumentaristického tímu. Aj v súčasnosti však nahráva a spracováva rozhovory s pamätníkmi a zapája sa aj do ostatných projektov.

Dagmar Kúdelová – Kopčanská

koordinátorka vzdelávacích aktivít
+421 903 513 148, dagmar.kudelova.kopcanska@postbellum.sk

Je absolventkou Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Profesijný život venovala práci s mládežou i s dospelými. Pracovala ako stredoškolská učiteľka na Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach. Venovala sa aj akreditovanému vzdelávaniu pre učiteľov a odborných zamestnancov v oblasti ľudských práv, zároveň bola školskou koordinátorkou v tejto oblasti.

V publikačnej činnosti je autorkou učebníc Sociológia I., II. pre stredné pedagogické školy, je spoluautorkou metodík pre výchovu k ľudským právam.
Pre organizáciu Post Bellum začala pracovať v roku 2017 ako lektorka zážitkových workshopov.
V súčasnosti pracuje ako koordinátorka vzdelávacích aktivít a spoluautorka metodík zážitkových workshopov.

Lucia Štasselová

Koordinátorka Kolégia Pamäti národa na Slovensku
+421 948 190 678, lucia.stasselova@postbellum.sk

Lucia v roku 1995 spoluzakladala Nadáciu pre deti Slovenska a pod jej vedením v rokoch 2002-2011 sa z nej stala najväčšia a najznámejšia nezávislá nadácia na pomoc deťom a mladým ľuďom. Je spolu-iniciátorkou najznámejšej zbierkovej kampane pre deti Hodina deťom, podieľala sa na zavedení systému projektového riadenia podľa metodiky Next Level, rozbehla projekt Vzdelávacieho centra presadzujúceho inovatívne trendy vo vzdelávaní. Bola členkou i predsedníčkou Výkonnej rady Fóra donorov, pracovala v RTVS ako manažérka pre neziskové projekty, manažérka fundraisingu pre Saleziánov a riaditeľka Nadácie Pomoc jeden druhému. Je členka predsedníctva Slovenského centra fundraisingu. Konzultačne pri rozvoji fundraisingu pomáhala mnohým organizáciam.
Je spoluiniciátorka Výzvy k ľudskosti.
Pôsobi aj v komunálnej politike ako poslankyna mestského a miestneho zastupiteľstva v Bratislave.

Lucia spolupracuje s Post bellum od začiatku roka 2017 ako koordinátorka slovenskej časti Kolégia pamäti národa

Marian Jaslovský

Manažér sociálnych médií
+421 903 415 830, marian.jaslovsky@postbellum.sk

Marian je absolventom hudobnej vedy na FFUK, dlhoročný novinár, hudobník a aktivista. Spolupracoval s mnohými digitálnymi i printovými médiami a taktiež mnohými formáciami a umelcami. Je autorom štyroch kníh, pracoval aj v oblasti reklamy a marketingu. (viac na stránke www.jaslovsky.sk. Ako aktivista sa angažuje v oblasti boja proti dezinformáciám a hoaxom. S Post Bellum začal spolupracovať v roku 2019 ako manažér sociálnych médií a ďalších digitálnych vecí.

Silvia Hutárová

Asistentka produkcie, distribúcia publikácií
+421 902 359 809, silvia.hutarova@postbellum.sk

Silvia je absolventkou divadelnej a filmovej vedy a fínčiny na Viedenskej univerzite. Od roku 2017 pôsobila ako dobrovoľníčka v regionálnej televízii v Nemecku. S Post Bellum začala spolupracovať v roku 2019 ako asistentka produkcie a má taktiež na starosti distribúciu publikácií. V prípade záujmu o časopis, knihu alebo workshopy, kontaktuje Silviu.

Maja Harmaňošová

Koordinátorka projektu „Monuments of Remembrance 1918 – 2018“
+421 907 910 927, maja.harmanos@postbellum.sk

Maja je absolventkou histórie a estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako učiteľka na bilingválnom Gymnáziu Česká (dejepis) a Gymnáziu Bílikova (európske štúdiá) v Bratislave. Spolupracovala s Človekom v ohrození na tvorbe metodík globálneho vzdelávania na predmety dejiny a umenie na druhom stupni základných škôl a anglický jazyk na stredných školách. Koordinovala Národný projekt vzdelávania učiteľov základných škôl v cudzích jazykoch. V Post Bellum pôsobí ako koordinátorka projektu Pamätníky 1918 – 2018, lektorka workshopov a dokumentaristka.

Zdieľať

Rozprávajte!
My budeme počúvať

Máte tip na zaujímavého pamätníka, ktorého životný spomienky nesmú zmiznúť? Napíšte nám na pamatnici@postbellum.sk

Súťaž Príbehy 20. storočia –
hľadáme príbehy ľudí, na ktorých sa zabudlo

Prihláste sa sami alebo v tíme na pribehy20storocia.sk

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.