O nás

Ľudia

Sandra Polovková

riaditeľka
+421 902 754 380, sandra.polovkova@postbellum.sk

Sandra Polovková je absolventkou Katedry divadelných štúdií na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdia spolupracovala ako booking manažérka so Slávou Daubnerovou a ako produkčná, lektorka a projektová manažérka s Divadlom Pôtoň. Neskôr bola zamestnaná v Národnom osvetovom centre v Bratislave, kde pôsobila 2 roky ako projektová manažérka festivalu Scénická žatva. Ako PR manažérka spolupracuje s nezávislým Divadlom SkRAT v Bratislave.

S Post bellum začala spolupracovať ako projektová manažérka v roku 2015. Od mája 2016 je na pozícii riaditeľky. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom Post bellum, Sandra je tou osobou, ktorá vám určite odpovie.

Katarína Bartovičová

fundraiserka
+421 905 935 353, katarina.bartovicova@postbellum.sk

Katarína je absolventkou Filmovej a televíznej fakulty na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V minulosti pôsobila v organizácii Greenpeace Slovensko (o.i. ako fundraisingová a PR manažérka) a takisto v Amnesty International na Slovensku (ako členka Koordinačnej rady a neskôr aj ako jej predsedníčka). Je jednou zo zakladateliek a podpredsedníčkou Slovenského centra fundraisingu, ktoré vzniklo v roku 2009 a venuje sa rozvíjaniu profesionálneho fundraisingového prostredia na Slovensku, ako aj v regióne strednej a východnej Európy. V súčasnosti pracuje ako fundraisingová manažérka v neziskovej organizácii European Digital Rights v Brusseli, ktorá sa venuje ochrane digitálnych ľudských práv a na Slovensku sa fundraisingu venuje v rámci organizácie Post Bellum SK od zimy 2016.

Filip Pavčík

koordinátor zbierky www.memoryofnations.eu
+421 910 310 836, filip.pavcik@postbellum.sk

Filip Pavčík absolvoval magisterské štúdium histórie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a v súčasnosti je interným doktorandom na Historickom ústave SAV. Do Post bellum nastúpil v roku 2015 najprv ako dokumentarista a aktuálne pôsobí ako vedúci koordinátor dokumentaristického tímu. Aj v súčasnosti však nahráva a spracováva rozhovory s pamätníkmi a zapája sa aj do ostatných projektov.

Dagmar Kúdelová – Kopčanská

koordinátorka vzdelávacích aktivít
+421 903 513 148, dagmar.kudelova.kopcanska@postbellum.sk

Je absolventkou Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Profesijný život venovala práci s mládežou i s dospelými. Pracovala ako stredoškolská učiteľka na Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach. Venovala sa aj akreditovanému vzdelávaniu pre učiteľov a odborných zamestnancov v oblasti ľudských práv, zároveň bola školskou koordinátorkou v tejto oblasti.

V publikačnej činnosti je autorkou učebníc Sociológia I., II. pre stredné pedagogické školy, je spoluautorkou metodík pre výchovu k ľudským právam.
Pre organizáciu Post Bellum začala pracovať v roku 2017 ako lektorka zážitkových workshopov.
V súčasnosti pracuje ako koordinátorka vzdelávacích aktivít a spoluautorka metodík zážitkových workshopov.

Marian Jaslovský

Manažér sociálnych médií, PR
+421 903 415 830, marian.jaslovsky@postbellum.sk

Marian je absolventom hudobnej vedy na FFUK, dlhoročný novinár, hudobník a aktivista. Spolupracoval s mnohými digitálnymi i printovými médiami a taktiež mnohými formáciami a umelcami. Je autorom štyroch kníh, pracoval aj v oblasti reklamy a marketingu. (viac na stránke www.jaslovsky.sk). Ako aktivista sa angažuje v oblasti boja proti dezinformáciám a hoaxom. S Post Bellum začal spolupracovať v roku 2019 ako manažér sociálnych médií a kreatívec. Momentálne má na starosti aj PR a je režisérom podcastu Príbehy 20. storočia, ktorý pripravujeme spolu s Aktualitami.sk.

Silvia Hutárová

Asistentka produkcie, distribúcia publikácií
+421 902 359 809, silvia.hutarova@postbellum.sk

Silvia je absolventkou divadelnej a filmovej vedy a fínčiny na Viedenskej univerzite. Od roku 2017 pôsobila ako dobrovoľníčka v regionálnej televízii v Nemecku. S Post Bellum začala spolupracovať v roku 2019 ako asistentka produkcie a má taktiež na starosti distribúciu publikácií. V prípade záujmu o workshopy kontaktuje Silviu.

Jana Hrdličková

eshop, odbyt
0903 326 315, jana.hrdlickova@postbellum.com

Jana s stará o eShop a o odbyt všetkého, čo vyprodukujeme (časopisy, publikácie, merchendising, s ktorým sme tiež začali)

Zdieľať

Rozprávajte!
My budeme počúvať

Máte tip na zaujímavého pamätníka, ktorého životný spomienky nesmú zmiznúť? Napíšte nám na pamatnici@postbellum.sk

Súťaž Príbehy 20. storočia –
hľadáme príbehy ľudí, na ktorých sa zabudlo

Prihláste sa sami alebo v tíme na pribehy20storocia.sk

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.