O nás

Ľudia

Sandra Polovková

riaditeľka
+421 902 754 380, sandra.polovkova@postbellum.sk

Sandra Polovková je absolventkou Katedry divadelných štúdií na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdia spolupracovala ako booking manažérka so Slávou Daubnerovou a ako produkčná, lektorka a projektová manažérka s Divadlom Pôtoň. Neskôr bola zamestnaná v Národnom osvetovom centre v Bratislave, kde pôsobila 2 roky ako projektová manažérka festivalu Scénická žatva. Ako PR manažérka spolupracuje s nezávislým Divadlom SkRAT v Bratislave.

S Post bellum začala spolupracovať ako projektová manažérka v roku 2015. Od mája 2016 je na pozícii riaditeľky. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom Post bellum, Sandra je tou osobou, ktorá vám určite odpovie.

Katarína Bartovičová

fundraiserka
+421 905 935 353, katarina.bartovicova@postbellum.sk

Katarína je absolventkou Filmovej a televíznej fakulty na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V minulosti pôsobila v organizácii Greenpeace Slovensko (o.i. ako fundraisingová a PR manažérka) a takisto v Amnesty International na Slovensku (ako členka Koordinačnej rady a neskôr aj ako jej predsedníčka). Je jednou zo zakladateliek a podpredsedníčkou Slovenského centra fundraisingu, ktoré vzniklo v roku 2009 a venuje sa rozvíjaniu profesionálneho fundraisingového prostredia na Slovensku, ako aj v regióne strednej a východnej Európy. V súčasnosti pracuje ako fundraisingová manažérka v neziskovej organizácii European Digital Rights v Brusseli, ktorá sa venuje ochrane digitálnych ľudských práv a na Slovensku sa fundraisingu venuje v rámci organizácie Post Bellum SK od zimy 2016.

Filip Pavčík

koordinátor zbierky www.memoryofnations.eu
+421 910 310 836, filip.pavcik@postbellum.sk

Filip Pavčík absolvoval magisterské štúdium histórie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a v súčasnosti je interným doktorandom na Historickom ústave SAV. Do Post bellum nastúpil v roku 2015 najprv ako dokumentarista a aktuálne pôsobí ako vedúci koordinátor dokumentaristického tímu. Aj v súčasnosti však nahráva a spracováva rozhovory s pamätníkmi a zapája sa aj do ostatných projektov.

Štefan Jurča

koordinátor vzdelávacieho projektu Príbehy našich susedov
+421 918 488 760, stefan.jurca@postbellum.sk

Štefan absolvoval štúdium histórie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Počas štúdia absolvoval stáž v Historickom ústave Akademie věd České republiky. Okrem toho popri štúdiu pracoval na festivale Scénická žatva, ako koordinátor divadelných workshopov a koordinátor dobrovoľníkov. Ďalšou časťou jeho činnosti je práca pre divadlo Pôtoň, kde spolupracoval na viacerých projektoch a pracuje ako dramaturg filmového klubu.

S Post bellum začal spolupracovať v marci 2016 ako lektor zážitkových workshopov. Od marca 2017 spolupracuje okrem lektorovania, aj ako dokumentarista a koordinátor vzdelávacieho projektu Príbehy našich susedov.

Lucia Štasselová

Koordinátorka Kolégia Pamäti národa na Slovensku
+421 948 190 678, lucia.stasselova@postbellum.sk

Lucia v roku 1995 spoluzakladala Nadáciu pre deti Slovenska a pod jej vedením v rokoch 2002-2011 sa z nej stala najväčšia a najznámejšia nezávislá nadácia na pomoc deťom a mladým ľuďom. Je spolu-iniciátorkou najznámejšej zbierkovej kampane pre deti Hodina deťom, podieľala sa na zavedení systému projektového riadenia podľa metodiky Next Level, rozbehla projekt Vzdelávacieho centra presadzujúceho inovatívne trendy vo vzdelávaní. Bola členkou i predsedníčkou Výkonnej rady Fóra donorov, pracovala v RTVS ako manažérka pre neziskové projekty, manažérka fundraisingu pre Saleziánov a riaditeľka Nadácie Pomoc jeden druhému. Je členka predsedníctva Slovenského centra fundraisingu. Konzultačne pri rozvoji fundraisingu pomáhala mnohým organizáciam.
Je spoluiniciátorka Výzvy k ľudskosti.
Pôsobi aj v komunálnej politike ako poslankyna mestského a miestneho zastupiteľstva v Bratislave.

Lucia spolupracuje s Post bellum od začiatku roka 2017 ako koordinátorka slovenskej časti Kolégia pamäti národa

Zdieľať

Rozprávajte!
My budeme počúvať

Máte tip na zaujímavého pamätníka, ktorého životný spomienky nesmú zmiznúť? Napíšte nám na pamatnici@postbellum.sk

E-shop Memory of Nations –
Príbehy 20. storočia domov alebo na cesty

Natáčanie pamätníkov podporíte tiež nákupom kníh alebo CD s   pútavým rozprávaním na eshop.pametnaroda.cz

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.