O nás

Ľudia

Sandra Polovková

riaditeľka
+421 902 754 380, sandra.polovkova@postbellum.sk

Sandra Polovková je absolventkou Katedry divadelných štúdií na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdia spolupracovala ako booking manažérka so Slávou Daubnerovou a ako produkčná, lektorka a projektová manažérka s Divadlom Pôtoň. Neskôr bola zamestnaná v Národnom osvetovom centre v Bratislave, kde pôsobila 2 roky ako projektová manažérka festivalu Scénická žatva. Ako PR manažérka spolupracuje s nezávislým Divadlom SkRAT v Bratislave.

S Post bellum začala spolupracovať ako projektová manažérka v roku 2015. Od mája 2016 je na pozícii riaditeľky. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom Post bellum, Sandra je tou osobou, ktorá vám určite odpovie.

Katarína Bartovičová

fundraiserka
+421 905 935 353, katarina.bartovicova@postbellum.sk

Katarína je absolventkou Filmovej a televíznej fakulty na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V minulosti pôsobila v organizácii Greenpeace Slovensko (o.i. ako fundraisingová a PR manažérka) a takisto v Amnesty International na Slovensku (ako členka Koordinačnej rady a neskôr aj ako jej predsedníčka). Je jednou zo zakladateliek a podpredsedníčkou Slovenského centra fundraisingu, ktoré vzniklo v roku 2009 a venuje sa rozvíjaniu profesionálneho fundraisingového prostredia na Slovensku, ako aj v regióne strednej a východnej Európy. V súčasnosti pracuje ako fundraisingová manažérka v neziskovej organizácii European Digital Rights v Brusseli, ktorá sa venuje ochrane digitálnych ľudských práv a na Slovensku sa fundraisingu venuje v rámci organizácie Post Bellum SK od zimy 2016.

Dagmar Kúdelová – Kopčanská

koordinátorka vzdelávacích aktivít
+421 903 513 148, dagmar.kudelova.kopcanska@postbellum.sk

Je absolventkou Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Profesijný život venovala práci s mládežou i s dospelými. Pracovala ako stredoškolská učiteľka na Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach. Venovala sa aj akreditovanému vzdelávaniu pre učiteľov a odborných zamestnancov v oblasti ľudských práv, zároveň bola školskou koordinátorkou v tejto oblasti.

V publikačnej činnosti je autorkou učebníc Sociológia I., II. pre stredné pedagogické školy, je spoluautorkou metodík pre výchovu k ľudským právam.
Pre organizáciu Post Bellum začala pracovať v roku 2017 ako lektorka zážitkových workshopov.
V súčasnosti pracuje ako koordinátorka vzdelávacích aktivít a spoluautorka metodík zážitkových workshopov.

Marian Jaslovský

Manažér sociálnych médií, PR
+421 903 415 830, marian.jaslovsky@postbellum.sk

Marian je absolventom hudobnej vedy na FFUK, dlhoročný novinár, hudobník a aktivista. Spolupracoval s mnohými digitálnymi i printovými médiami a taktiež mnohými formáciami a umelcami. Je autorom štyroch kníh, pracoval aj v oblasti reklamy a marketingu. (viac na stránke www.jaslovsky.sk). Ako aktivista sa angažuje v oblasti boja proti dezinformáciám a hoaxom. S Post Bellum začal spolupracovať v roku 2019 ako manažér sociálnych médií a kreatívec. Momentálne má na starosti aj PR a je režisérom podcastu Príbehy 20. storočia, ktorý pripravujeme spolu s Aktualitami.sk.

Jana Hrdličková

eshop, odbyt
0903 326 315, jana.hrdlickova@postbellum.com

Janka je absolventkou Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity a celý svoj profesný život sa pohybuje v oblasti marketingu a obchodu. Má rada čísla, excel a fotografovanie, veľa a rada komunikuje, organizuje a vytvára systémy tak, aby uľahčovali prácu. V Post Bellum sa stará o e-shop a o odbyt všetkého, čo vyprodukujeme (časopisy, publikácie, merchendising, s ktorým sme tiež začali). Zároveň rieši toky informácií v oddelení dokumentaristiky a je pravou rukou Tomáša Zálešáka. Ako dobrovoľníčka sa angažuje v oblastiach pomoci pre ľudí bez domova, sociálne slabé skupiny aj v adopcii psov.

Iveta Svetlíková

Produkcia
+421 910 336 686

Iveta Svetlíková je absolventkou Katedry divadelných štúdií na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po škole pracovala v reklamnej agentúre, neskôr pre dotačnú schému Európskej komisie Európa pre občanova pre kultúrne centrum Ticho a spol., a ako projektová manažérka v Slovenskom národnom divadle.

S Post Bellu začala spolupracovať v septembri 2019. Rada odpovie na otázky týkajúce sa najmä offline aktivít, ako putovné výstavy, Kino príbehy pre školy, dobrovoľníctvo v Post Bellum, verejné zbierky a s tým spojený Deň vojnových veteránov, či memoriál Stopami ukrývaných detí.

Zdieľať

Rozprávajte!
My budeme počúvať

Máte tip na zaujímavého pamätníka, ktorého životný spomienky nesmú zmiznúť? Napíšte nám na pamatnici@postbellum.sk

Súťaž Príbehy 20. storočia –
hľadáme príbehy ľudí, na ktorých sa zabudlo

Prihláste sa sami alebo v tíme na pribehy20storocia.sk

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.