O nás

Kontakt

Post Bellum SK

Sídlo kancelárie: PRAŽSKÁ 11, Bratislava
Korešpondenčná a fakturačná adresa:
Klincová 35
821 08 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 42218012
DIČ: 2120082569

občianske združenie, registrácia na Ministerstve vnútra pod číslom spisu:
VVS/1-900/90-37999, dňa 1. 8. 2011

Bankové spojenie
VÚB banka, a.s.
SK12 0200 0000 0029 3529 9756

Riaditeľka
Sandra Polovková
+421 902 754 380
sandra.polovkova@postbellum.sk

Fundraiserka
Katarína Bartovičová
+421 905 935 353
katarina.bartovicova@postbellum.sk

Finančný manažér
Róbert Pakan
+421 907 927 161
robert.pakan@postbellum.sk

Koordinátor zbierky www.memoryofnations.eu
Filip Pavčík
+421 910 310 836
filip.pavcik@postbellum.sk

Koordinátorka vzdelávacích aktivít
Dagmar Kudelová Kopčanská
+421 903 513 148
dagmar.kudelova.kopcanska@postbellum.sk

Event manažérka, firemný fundraising
Iveta Svetlíková
+421 903 907 588
iveta.svetlikova@postbellum.sk

Asistentka produkcie, manažment kancelária
Silvia Hutárová
+421 902 359 809
silvia.hutarova@postbellum.sk

Vedúci redakcie časopisu Príbehy 20. storočia
Tomáš Zálešák
tomas.zalesak@postbellum.sk

Marián Jaslovský, manažér sociálnych sietí a PR
+421 903 415 830
marian.jaslovsky@postbellum.sk

Distribúcia časopisu Príbehy 20. storočia
Erika Mészárosová
+421 908 824 464
erika.meszarosova@postbellum.sk 

Koordinátorka medzinárodných spoluprác
Maja Harmanoš
+421 907 910 927
maja.harmanos@postbellum.sk

Máte tip na zaujímavého pamätníka alebo ste sami na vlastnej koži zažili niektorý zásadný moment minulého storočia? Rozprávajte, budeme počúvať. Napíšte nám na pamatnici@postbellum.sk.

Zdieľať

Rozprávajte!
My budeme počúvať

Máte tip na zaujímavého pamätníka, ktorého životný spomienky nesmú zmiznúť? Napíšte nám na pamatnici@postbellum.sk

E-shop Memory of Nations –
Príbehy 20. storočia domov alebo na cesty

Natáčanie pamätníkov podporíte tiež nákupom kníh alebo CD s   pútavým rozprávaním na eshop.pametnaroda.cz

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.