O nás

Budovanie kapacít a udržateľného rozvoja Post Bellum

Post Bellum SK od júna 2020 do októbra 2021 realizuje projekt „Budovanie kapacít a udržateľného rozvoja o.z. Post Bellum SK“

Aktivity projektu povedú k zníženiu závislosti organizácie na projektových grantoch smerom k rozvoju fundraisingu od individuálnych a firemných darcov, ako aj k posilneniu našej prítomnosti v regiónoch či dobrovoľníctva. Naša riaditeľka absolvuje kurz zameraný na efektívne vedenie organizácie a s pomocou externého konzultanta prejdeme i procesom strategického plánovania na obdobie 2021 – 2025, keďže v tejto oblasti máme citeľné nedostatky.

Súčasťou projektu je identifikácia a vyškolenie regionálnych zástupcov Post Bellum SK (nasledujúc úspešný príklad Post Bellum ČR). Implementácia aplikácie projektového manažmentu nám pomôže k efektívnemu manažmentu našich aktivít od workshopov, výstav, publikačnej činnosti až po dokumentovanie.

„Projekt ‘Budovanie kapacít a udržateľného rozvoja o.z. Post Bellum SK’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

 

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.