Dokumentujeme

Memory of Nations

Najrozsiahlejšia verejne prístupná databáza v Európe, ktorú české a slovenské Post Bellum buduje, spravuje a prevádzkuje v spolupráci s Ústavom pre štúdium totalitných režimov a s Českým rozhlasom.

Memory of Nations (Pamäť národa) oficiálne zahájila prevádzku 28. októbra 2008 a na začiatku roku 2020 mala viac ako 5200 publikovaných pamätníckych príbehov veteránov druhej svetovej vojny, protinacistických odbojárov, obetí, holokaustu, politických väzňov 50. rokov a rokov neskorších, duchovných, disidentov, ale aj predstaviteľov moci, agentov KGB, NKVD, ŠtB, politických funkcionárov a ďalších pamätníckych skupín. Tisíce výpovedí tak čakajú na nahranie a spracovanie.

Publikujeme detailne spracované pamätnícke príbehy doplnené kompletnou audionahrávkou a krátkymi klipmi so záznamom najzásadnejších výpovedí, dobovými fotografiami, prípadne korešpondenciou, denníkmi, či inými archívnymi materiálmi. To všetko aj s anglickým prekladom. Od roku 2014 nahrávame svedectvá aj na video, prostredníctvom unikátnej filmárskej metódy Eye Direct.

Pamäť národa je verejne a voľne prístupná všetkým tak, aby nám spomienky účastníkov dejinných momentov umožnili spoznávať podstatu totalitných režimov 20. storočia, nacizmu a komunizmu, a taktiež skúmať motívy a rozhodnutia jednotlivcov, ktorí sa ocitli v hraničnej situácii. Čím viac portrétov sa podarí zhromaždiť, tým pestrejšia a zrozumiteľnejšia mozaika minulého storočia vznikne.

Svedectvá rozdeľujeme do pamätníckych kategórií a priraďujeme ich k historickým javom a udalostiam, o ktorých pamätníci rozprávajú.

Od začiatku sme chceli, aby náš archív využívali aj ďalšie inštitúcie, ktoré tvoria a uchovávajú pamätnícke svedectvá. Aktuálne na Pamäti národa nájdete výstupy zo 48 dokumentačných projektov z 13 krajín.

Portál Memory of Nations sa stal známym a rešpektovaným zdrojom informácií a získal mnoho ocenení.

Do zbierky môžete prispieť aj vy:

Máte tip na zaujímavého pamätníka alebo ste sami na vlastnej koži zažili niektorý zásadný moment minulého storočia? Rozprávajte, budeme počúvať. Napíšte nám na pamatnici@postbellum.sk

Chcete sa do budovania zbierky zapojiť ako zberač pamätníckych príbehov, editor, korektor, či prekladateľ? Kontaktujte nás na info@postbellum.sk

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.