Čo robíme

  • Hľadáme a dokumentujeme príbehy pamätníkov dôležitých udalostí 20. storočia v rámci projektu Príbehy 20. storočia
  • Pripravujeme akcie vo verejnom priestore – zaujímavé príbehy pamätníkov prezentujeme širokej verejnosti pomocou výstav na slovenských námestiach.
  • Realizujeme zážitkové – pedagogické workshopy a diskusie pre základné, stredné a vysoké školy, ktoré účastníkom umožnia zažiť niektoré dilemy 20. storočia „na vlastnej koži“
  • Vytvorili sme mobilnú aplikáciu Miesta pamäti národa – interaktívneho spievodcu, vďaka ktorému sa môžete zoznámiť s napínavými príbehmi 20. storočia priamo na miestach, kde sa odohrali
  • Spoluorganizujeme súťaž Príbehy 20. storočia pre žiakov základných, stredných škôl a pre dospelých, ktorou motivujeme verejnosť zapojiť sa do pátrania po zaujímavých príbehoch vo svojom okolí
  • Každoročne slávnostne udeľujeme Ceny pamäti národa, ktorými oceňujeme osobnosti. Tie vo svojom živote dokázali, že „česť, sloboda a ľudská dôstojnosť nie sú iba prázdne slová“
Zdieľať

Rozprávajte!
My budeme počúvať

Máte tip na zaujímavého pamätníka, ktorého životný spomienky nesmú zmiznúť? Napíšte nám na pamatnici@postbellum.sk

E-shop Memory of Nations –
Príbehy 20. storočia domov alebo na cesty

Natáčanie pamätníkov podporíte tiež nákupom kníh alebo CD s   pútavým rozprávaním na eshop.pametnaroda.cz

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.