Aktuality

Aktuálne workshopy

Dôležitou súčasťou našej práce je aj realizácia workshopov na základných a stredných školách. Naši lektori pravidelne sprevádzajú študentov a študentky štvorhodinovými zážitkovými aktivitami. Vďaka tomu, že sa inou formou oboznamujú s históriou, odozvy na pre niekoho nezáživný predmet, bývajú veľmi pozitívne. Vďaka našim workshopom potom dokážu lepšie chápať aj problémy súčasnej spoločnosti.

Vďaka podpore Accenture Nadačného fondu – Nadácia Pontis realizujeme 15 zážitkových vzdelávacích workshopov na základných a stredných školách.

Okrem iných napríklad aj workshop Rozhodovanie na ZŠ J. A. Komenského, ktorého sa zúčastnilo 21 deviatakov.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.