Aktuality

01/2023 Časopis Príbehy 20. storočia – Československo: odsúdené na rozpad?

Od rozdelenia spoločného štátu Čechov a Slovákov uplynulo už 30 rokov. Kým časť spoločnosti hovorí o úspešnom príbehu dvoch národov, mnohí sa dnes kriticky pozerajú na to, ako vlastne naše spoločné dejiny vyzerali. Bolo Československo od začiatku odsúdené k rozpadu alebo by sme dnes boli úspešnejší spolu?

S objednávkou kontaktuje Janu Hrdličkovú, na jana.hrdlickova@postbellum.sk.

Časopis si môžete objednať aj na našom e-shope: https://eshop.postbellum.sk/casopis-pribehy-20-storocia-c-012023-tema-ceskoslovensko-odsudene-na-rozpad

Časopis môžete nájsť na prevádzkach: Artforum, Martinus, Art Attack v Novej Cvernovke, Kompot a v Literárnom informačnom centre.

V prvom čísle roku 2023, tridsať rokov po vzniku samostatného Slovenska a 105 rokov po vzniku Československa, sa zamýšľame nad tým, aký vlastne bol náš spoločný štát a najmä ako ho dejiny dvakrát rozdelili. Prvýkrát takmer násilnou formou, pod nátlakom, keď išlo skôr o rozhodnutie nacistického Nemecka, než politikov v Prahe či Bratislave. A druhýkrát, keď sa bez širšej spoločenskej diskusie rozhodlo, že Česku a Slovensku bude lepšie samostatne.

Štvrťročník Príbehy 20. storočia s témou Československo: odsúdené na rozpad? ilustroval Matúš Maťátko.

Viac o časopise Príbehy 20. storočia nájdete tu: https://www.postbellum.sk/rozpravame/casopis/

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.