Aktuality

Tím Post Bellum posilnil Juraj Rizman

„Juraj už v minulosti externe spolupracoval s Post Bellum, pri strategickom plánovaní organizácie, či niektorých našich aktivitách, ako bol Deň vojnových veteránov, či propagácii niektorých našich zbierok. V roku 2022 s nami začal veľmi neplánovane, ale o to efektívnejšie, pracovať pri pomoci Ukrajine v podobe nákupu ochranného a zdravotníckeho materiálu. Som veľmi rada, že sme sa nakoniec s Jurajom dohodli, a od januára 2023 posilní náš tím, lebo si rozumieme nielen profesionálne, ale aj ľudsky,“ hovorí riaditeľka Post Bellum, Sandra Polovková.

Juraj Rizman bude v rámci POST BELLUM zastrešovať témy budovania vzťahov s verejnosťou, komunikácie a Kolégia Pamäti národa.

„Milujem históriu a dlhodobo obdivujem prácu Post Bellum v oblasti dokumentovania a zviditeľňovania zaujímavých príbehov 20. storočia. Už v minulosti som pomáhal viacerým občianskym iniciatívam, ktoré riešili témy pamäti národa a vysporiadania sa s historickými krivdami, preto sa veľmi teším, že budem môcť nadviazať na tieto aktivity a pomôcť práve Post Bellum pri rozvíjaní tém pamäti národa a ich komunikácii širokej verejnosti,“ povedal Juraj Rizman.

Juraj Rizman je verejnosti známy, ako partner prezidentky Zuzany Čaputovej a bývalý predstaviteľ viacerých slovenských mimovládnych organizácií, ako napríklad Greenpeace, či VIA IURIS. V roku 2017 sa podieľal na občianskej kampani za zrušenie Mečiarových amnestií, ako aj na občianskej iniciatíve „Pamätaj“ k téme ÚPN. Pôsobil tiež ako člen Grémia tretieho sektora, či Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, poradného orgánu Vlády SR pre oblasť rozvoja občianskej spoločnosti. V rokoch 2019-2020 pôsobil ako poradca prezidentky republiky a podpredsedu NR SR.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.