Aktuality

Výstava HERstory v Bratislave – Ružinove

Od 1.12. do 15.12. 2022 si môžete v Bratislave – Ružinove na Tomášikovej 20 vo Wetzlerovom parku pozrieť našu výstavu HERstory.

Keď sa pozrieme na to, ako sa učíme o histórii, zistíme, že jej hlavnými rozprávačmi sú najmä muži. Iba výnimočne sa v nej objavujú ženy. Ženská historická skúsenosť je nesmierne dôležitá a preto by sme na ňu nemali zabúdať. Prostredníctvom výstavy môžete spoznať príbehy dám ako pani Dalmy Špitzerovej, Magdy Vášaryovej, Kláry Chlamtáčovej či Ľubici Lacinovej a mnohých ďalších nezlomných ženských osobností.

Projekt vzniku a putovania výstavy je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.