Aktuality

Výstava HERstory v Bratislave – Dúbravke

Historická pamäť veľakrát nezahŕňna pohľad žien na dôležité momenty našich dejín. V našej výstave HERstory sa im preto venujeme a prinášame 15 dôležitých výpovedí žien, ktoré majú v našej spoločnosti významné miesto.

Ich príbehy si viete prečítať do 2.1.2023 v Dúbravke, na Saratovskej 2A.

Projekt vzniku a putovania výstavy je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.