Aktuality

Výstava HERstory v Žiline

Od 16.11. 2022 si výstavu HERstory môžete pozrieť v Žiline na Námestí Andreja Hlinku. Nainštalovaná tam bude do 30.11. 2022.

Na výstave Post Bellum HERstory nájdete príbehy 15 významných žien. Výstava nesie posolstvo: Na komplexné uchopenie historických súvislostí musíme poznať aj ženskú skúsenosť a nemôžeme sa na ne pozerať len z mužskej strany.

Projekt vzniku a putovania výstavy je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.