Aktuality

Výstava HERstory v Považskej Bystrici

V Post Bellum sme spracovali príbehy 15 významných žien do výstavy HERstory, ktorú si môžete od 1.11. do 15. 11. 2022 pozrieť v Považskej Bystrici.

Na históriu sa nemôžeme pozerať len cez rozprávanie mužov – na komplexné uchopenie historických súvislostí musíme poznať aj ženskú skúsenosť. Prostredníctvom výstavy môžete spoznať príbehy pani Dalmy Špitzerovej, Magdy Vášaryovej, Kláry Chlamtáčovej či Ľubice Lacinovej a mnohých ďalších ženských osobností. V prvej polovici novembra si môžete príbehy výnimočných žien pozrieť v Považskej Bystrici, pred kaviarňou Koridor.

Projekt vzniku a putovania výstavy je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.