Aktuality

Cinemastories WWII – natáčanie pamätníkov v Nemecku

Počas posledného októbrového týždňa, konkrétne od 24.10.-28.10.2022 sme uskutočnili natáčanie a dokumentovanie pamätníkov 2. generácie preživších 2. sv. vojny a holokaustu v nemeckých Drážďanoch. Dokumentovali sme príbehy spolu s organizáciou Gedenkstätte Bautzner Strasse Dresden v rámci 2. aktivity projektu Cinemastories WWII – natáčanie pamätníkov 2. generácie preživších 2. sv. vojny a holokaustu, ktorý je financovaný Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru zastrešenú Európskou komisiou.

Nachádzali sme sa v priestoroch bývalej okresnej správy ministerstva štátnej bezpečnosti a zároveň záchytného centra, ktoré sídli na Bautzner Strasse v Drážďnoch.. Bolo to sídlo represívneho aparátu vytvoreného SED, ktorý bol zodpovedný za politické prenasledovanie, väznenie a psychické mučenie.

Po skončení druhej svetovej vojny boli na mieste zatknutí, vypočúvaní a odsúdení skutoční alebo údajní národní socialisti, ale čoraz viac odporcovia režimu. Sledovací a väzenský komplex sa rozprestieral uprostred svahu rieky Labe, ktorý bol dovtedy cenený ako preferovaná obytná štvrť s výhľadom na mesto a jeho rieku. 5. decembra 1989 obsadili miesto občania Drážďan. Dokončili prácu Štátnej bezpečnosti bez násilia. Tam, kde boli v roku 1989 kritici režimu a zajatí utečenci z NDR stále väznení, boli teraz uložené spisy tajných služieb a neskôr odovzdané úradu pre záznamy Stasi.

V týchto priestoroch, “ktoré si pamätajú veľa”, sme natočili opäť 10 pamätníkov. S nemeckým partnerom Gedenkstätte Bautzner Strasse Dresden sme mali veľmi úspešný pracovný týždeň, ktorý bol zas v niečom výnimočný.
Dr. Hans Brenner porozprával svoj životný príbeh, ktorého súčasťou bolo aj jeho štúdium v Adolf-Hitler-Schule, bol dokonca vojnovým zajatcom, zachránil sa, a v ďalších rokoch svojho života urobil výskum, ktorý sa zaoberal okupáciou táborov a pochodmi smrti v Sasku po roku 1945. Hartmut Topf vo svojom príbehu spomínal aj prostredníctvom svojich vzdialenejších príbuzných, ktorý boli z radov inžinierov a staviteľov koncentračných táborov v Nemecku.
Zaujímavým príbehom nás previedla aj Dr. Christine Bücher, ktorej starý otec bol lekár a člen NSDAP, lekár Wehrmachtu a zároveň prateta bola “polovičnou židovkou”.

Všetky príbehy boli a sú silnou historickou a zároveň osobnou pamiatkou. Inak to nie je ani v prípade našich nemeckých pamätníkov…

Všetky zdokumentované príbehy nájdete na memoryofnations.com.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.