Aktuality

Výstava HERstory vo Vrútkach

V Post Bellum sme spracovali príbehy 15 významných žien do výstavy HERstory, ktorú si môžete počas októbra pozrieť vo Vrútkach.

Na históriu sa nemôžeme pozerať len cez rozprávanie mužov – na komplexné uchopenie historických súvislostí musíme poznať aj ženskú skúsenosť. Počas okóbra si môžete príbehy výnimočných dám pozrieť vo Vrútkach, na ulici 1.Československej brigády.

Projekt vzniku a putovania výstavy je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.