Aktuality

Minulosť určuje našu budúcnosť / History defines our future

V projekte “Minulosť určuje našu budúcnosť / History defines our future” sme sa spojili s nórskym partnerom The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies (https://www.hlsenteret.no/english/) a s občianskym združením Edah (https://edah.sk/), aby sme spoločne rôznymi aktivitami pripomínali príbehy a udalosti 2. svetovej vojny, nezabúdali, uvedomovali si súvislosti a vzdelávali, aby sme žili v lepšej budúcnosti.

Od apríla pracujeme na prvej aktivite projektu – natáčaní príbehov skutočných ľudí, ktoré ovplyvnila 2. svetová vojna. Sú to príbehy priamych preživších, ľudí, ktorí pomáhali prenasledovaným, ale aj ďalších generácií, ktorých táto nepredstaviteľná trauma ovplyvňuje.

V týždni od 21. do 28. augusta sme s naším eye direct štúdiom navštívili Oslo, kde sme natočili 10 príbehov.

Jedným z nich bol aj silný príbeh Ivara Bermanna, ktorý prežil vďaka tomu, že ho ako 4 ročného v ruksaku preniesol mladý študent, člen nórskeho odboja, do neutrálneho Švédska.
Tento ruksak sa dodnes nachádza v stálej expozícii Nórskeho centra pre výskum holokaustu a národnostných menšín.
Berit Gerd Bild Reisel pri rozprávaní svojho príbehu a príbehu svojej rodiny priniesla flautu svojho uja, hudobníka – úplne prvého zavraždeného nórskeho Žida. Túto flautu sa jej podarilo vypátrať až v roku 2022.

Zaujímavé bolo aj to, že sme natáčali príbehy 3 generácií židovskej rodiny Golombek počas jedného natáčacieho dňa – Gerdy, jej syna Rolfa a jej vnuka Simona.

Súčasťou tejto prvej aktivity projektu je aj to, že z natočených príbehov tvoríme krátke 15 až 20 minútové filmy.

Vzniká 5 slovenských filmov a 3 nórske, ktoré prekladáme aj do anglického jazyka a budeme ich používať pri ďalšej práci v rámci projektu, ale aj mimo neho.

Projekt s názvom HISTORY DEFINES OUR FUTURE je realizovaný v rámci programu “Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca” spolufinancovaného z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Všetky aktuálne informácie sa dozviete na webe www.historydefinesourfuture.sk

 

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.