Aktuality

Výstava Po 2. svetovej vojne v Dolnom Kubíne

Od dnes si príbehy pamätníkov, ktorých životy poznačila vojna a totalitné režimy, môžete prečítať priamo na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne.
Sme radi, že aj pomocou výstavy prinášame dôležité svedectvá k čo najširšiemu obecenstvu v rámci celého Slovenska.
Výstava je doplnená súčasnými fotografiami preživších od Tomáša Halásza a grafikami Matúša Maťátka.
Výstava je realizovaná v spolupráci s mestom Dolný Kubín a Oravská knižnica Antona Habovštiaka.
Výstava bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.