Aktuality

80 zážitkových workshopov vďaka podpore Ministerstva školstva SR

V období od marca do októbra 2021 zrealizovalo občianske združenie Post Bellum SK 80 jednodňových vzdelávacích zážitkových workshopov pre žiakov/čky základných a študentov/ky stredných škôl po celom Slovensku. Tieto jednodňové workshopy boli pôvodne vyvinuté organizáciou Post Bellum SK vďaka podpore získanej od Európskej komisie a vo slovenskom prostredí predstavujú unikátny vzdelávací koncept. Postupne sme workshopy, ktorých autorom bolo české Post Bellum („Deň kedy sa mlčalo“, „Tak toto neprejde“ doplnili o workshopy, na ktorých sme pri ich vzniku participovali „Rozhodovanie“ a vytvorili vlastné workshopy „Iba sme sa narodili“, Školská slávnosť 89/90″ a „Nežná zmena“. Ku každému workshopu sú vytvorené samostatné metodiky. Workshopy sú postavené na príbehoch skutočných ľudí, ktorí v minulosti odvážne čelili totalitným režimom na území Slovenska a podali o nich svedectvá, ktoré Post Bellum SK zaznamenalo a publikovalo prostredníctvom svojho online archívu www.memoryofnations.eu. Ambíciou projektu je prispieť k tomu, aby mladá generácia spoznala históriu vlastného národa a dokázala tak lepšie čeliť súčasnej radikalizácii spoločnosti, ktorá so sebou prináša napríklad aj vzrastajúcu podporu fašizmu a krajne pravicovému násiliu, antisemitizmu, šírenie dezinformácií/hoaxov a iné negatívne fenomény. Nakoľko pandémia zasiahla do vyučovacieho procesu a žiaci boli nútení prejsť na dištančnú výuku, prepracovali sme 4 naše metodiky („Rozhodovanie“, „Školská slávnosť 89/90“, „Iba sme sa narodili“ a „Nežná zmena“ do online podoby a v čase dištančnej výuky sme ich realizovali online cez platformu ZOOM. V online podobe sme vopred učiteľovi/učiteľke naposielali úlohy, ktoré bolo nutné  splniť pred WS i odkaz na link na vyplnenie hodnotového dotazníka pred workshopom.

Projekt „Bez pamäti niet identity (zážitkové vzdelávacie workshopy pre ZŠ a SŠ)“ bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

 

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.