Aktuality

Výstavu „Po 2. svetovej vojne“ nájdete teraz vo Vrútkach

Panely, na ktorých nájdete 15 silných príbehov preživších 2. svetovej vojny a holokaustu, sme presunuli do mesta Vrútky. Domáci a návštevníci mesta nájdu inštaláciu s príbehmi pamätníkov na ulici 1. Československej brigády až do 18. novembra.

Výstava je doplnená súčasnými fotografiami preživších od Tomáša Halásza a grafikami od Matúša Maťátka.

Realizujeme ju s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.