Aktuality

NAŠA VÝSTAVA „PO 2. SVETOVEJ VOJNE“ JE V SENCI, V PARKU PRED SYNAGÓGOU NA MIEROVOM NÁMESTÍ

Pozrieť si ju môžete do 16. augusta.
Obsahuje 15 príbehov ľudí, ktorí prežili holokaust.
Keď sme výstavu pripravovali, všetci boli ešte medzi nami.
Dnes musíme so smútkom konštatovať, že s viac ako s tretinou z nich sa už nikdy nestretneme.
Pripomeňte si spolu s nami ich príbehy.
Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie a Regionálnej dotačnej schémy BSK.
Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.