Aktuality

Tento mesiac končíme projekt Bez pamäti niet identity (zážitkové vzdelávacie workshopy)

V rámci projektu „Bez pamäti niet identity (zážitkové vzdelávacie workshopy)“, sme zrealizovali 237 zážitkových workshopov pre základné a stredné školy na území Slovenska, čakajú nás ešte tri.

Od júna 2019 sme, sčasti v ťažkých korona-podmienkach, zrealizovali 237 workshopov v mestách a obciach naprieč celým Slovenskom. Po vypuknutí pandémie sme sa rýchlo adaptovali na vzniknutú situáciu a naše online workshopy mali taký istý pozitívny ohlas ako „klasické“, z čoho máme veľkú radosť.

V januári 2021 nám z tohto projektu už ostávajú iba tri workshopy. Ďakujeme za aktivitu všetkým zúčastneným a učiteľkám a učiteľom za vynikajúcu komunikáciu. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a veríme, že budú čo najskôr osobné.

●●●

„Projekt ,Bez pamäti niet identity (zážitkové vzdelávacie workshopy)‘ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.