Aktuality

Workshopy v časoch korony

Koronakríza naše zážitkové workshopy drasticky obmedzila a od polovice októbra sme prešli na online platformu. Tam sa nám však darilo pôsobiť s nezmenenou intenzitou. Tu je sumár workshopov v druhom polroku 2020:

29. augusta – Výročie SNP, Scénická žatva Martin – Tak toto neprejde

16. septembra – SPŠE Hálova, Bratislava

18. septembra – SPŠE Hálova, Bratislava

21. septembra – SPŠE Hálova, Bratislava

22. septembra – ZŠ Vývojová ul., Bratislava

22. septembra – Chimnianske Jakubovany

23. septembra – SPŠE Hálova, Bratislava

24. septembra – SPŠE Hálova, Bratislava – Rozhodovanie

24. septembra – SOŠT Partizánska, Michalovce – Nežná zmena

25. septembra – SOŠT Partizánska, Michalovce – Nežná zmena

26. septembra – Festival Ochotníci, Bratislava – Avraham Harshalom

27. septembra – Festival Ochotníci, Bratislava – Tak toto neprejde

30. septembra – SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava – Nežná zmena

 

1. októbra – SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava – Nežná zmena

1. októbra – ZŠ Brestovany – Rozhodovanie

6. októbra – ZŠ Cádrová 23, Bratislava Kramáre – Rozhodovanie

6. októbra – ZŠ Spišský Štvrtok, Školská ul. – Deň, kedy sa mlčalo

6. októbra – Spojená škola Nová Dubnica – Iba sme sa narodili

7. októbra – ZŠ Spišský Štvrtok, Školská ul. – Školská slávnosť 89/90

7. októbra – ZŠ Jelka, Školská ul. – Rozhodovanie

7. októbra – Gymnázium Dubnica nad Váhom – Tak toto neprejde

8. októbra – ZŠ Jelka, Školská ul. – Rozhodovanie

8. októbra – Obchodná akadémia, Murgašova ul., Poprad – Nežná zmena

8. októbra – ZŠ Cádrová 23, Bratislava Kramáre – Rozhodovanie

9. októbra – ZŠ Jelka, Školská ul. – Rozhodovanie

9. októbra – ZŠ, Palešovo námestie, Spišské Podhradie – Školská slávnosť 89/90

 

Prechod na online platformu na stredných školách

 

15. októbra – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Nežná zmena online

19. októbra – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Nežná zmena online

19. októbra – ZŠ Dostojevského, Poprad – Rozhodovanie

20. októbra – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Nežná zmena online

20. októbra – ZŠ Dostojevského, Poprad – Rozhodovanie

21. októbra – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Nežná zmena online

21. októbra – ZŠ Dostojevského, Poprad – Rozhodovanie

22. októbra – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Nežná zmena online

22. októbra – ZŠ Dostojevského, Poprad – Rozhodovanie

22. októbra – ZŠ Hrnčiarovce nad Parnou – Školská slávnosť 89/90

 

Prechod na online platformu na všetkých školách

 

23. októbra – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Nežná zmena online

26. októbra – Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov – Nežná zmena online

26. októbra – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Nežná zmena online

27. októbra – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Nežná zmena online

27. októbra – Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov – Iba sme sa narodili online

28. októbra – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Nežná zmena online

28. októbra – Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov – Nežná zmena online

29. októbra – Bratislava – Iba sme sa narodili online

29. októbra – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Iba sme sa narodili online

 

3. november – ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica – Školská slávnosť online

3. november – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Nežná zmena online

4. november – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Iba sme sa narodili online

5. november – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Nežná zmena online

10. november – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Iba sme sa narodili online

11. november – Súkromné tanečné konzervatórium, Liptovský Hrádok – Iba sme sa narodili online

12. november – Súkromné tanečné konzervatórium, Liptovský Hrádok – Iba sme sa narodili online

12. november – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Iba sme sa narodili online

13. november – EGJAK Košice – Rozhodovanie online

16. november – ZŠ Jelka – Školská slávnosť 89/90 online

18. november – Bratislava, II. roč. ZŠ – Rozhodovanie online

18. november – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Iba sme sa narodili online

18. november – Obchodná akadémia, F. Madvu, Prievidza – Nežná zmena online

18. november – Obchodná akadémia, F. Madvu, Prievidza – Nežná zmena online

19. november – Bratislava, II. roč. ZŠ – Rozhodovanie online

19. november – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Iba sme sa narodili online

19. november – UKF Nitra, katedra kulturológie – Nežná zmena online

20. november – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Iba sme sa narodili online

23. november – Bratislava, II. roč. ZŠ – Rozhodovanie online

23. november – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Iba sme sa narodili online

24. november – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Iba sme sa narodili online

24. november – ZŠ Koperníkova Hlohovec – Rozhodovanie online

25. november – ZŠ Topoľová, Nitra – Rozhodovanie online

25. november – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Iba sme sa narodili online

26. november – SPŠ SE Fraňa Kráľa, Nitra – Iba sme sa narodili online

26. november – Gymnázium Hlohovec – Nežná zmena online

27. november – Obchodná akadémia Hlohovec – Nežná zmena online

27. november – Gymnázium Sereď – Nežná zmena online

30. november – ZŠ Komenského Sereď – Rozhodovanie online

30. november – ZŠ A. Felcána, Sereď – Školská slávnosť 89/90

 

1. december – ZŠ Komenského, Sereď – Rozhodovanie online

2. december – ZŠ Topoľová , Nitra – Rozhodovanie online

2. december – ZŠ Komenského, Sereď – Rozhodovanie online

3. december – GAV Levice – Rozhodovanie online

4. december – Gymnázium Sereď – Iba sme sa narodili online

9. december – ZŠ Veľká Ida – Školská slávnosť online

11. december – Obchodná akadémia, Zlaté Moravce – Rozhodovanie online

14. december – ZŠ Poproč – Rozhodovanie online

14. december – SOŠ služieb Levice – Nežná zmena online

15. december – SOŠ pedagogická bl. Laury – Iba sme sa narodili online

15. december – SOŠ služieb Levice – Rozhodovanie online

16. december – Obchodná akadémia Zlaté Moravce – Nežná zmena online

16. december – Obchodná akadémia Zlaté Moravce – Nežná zmena online

16. december – UKF NItra,FF kat. etnológie a folkloristiky – Iba sme sa narodili online

 

Workshopy podporili:

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Fond na podporu umenia

Active Citizens Fund – Slovakia

International Visegrad Fund

 

 

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.