Aktuality

Kinopríbehy – nový formát našich vzdelávacích aktivít

V októbri pribudol do nášho portfólia nový formát našich vzdelávacích aktivít Kinopríbehy. Mladým ľuďom – v tomto prípade študentom Strednej odbornej školy veterinárnej – sa po krátkom úvode premietne krátky film s niektorým pamätníkom alebo pamätníčkou z nášho archívu. Potom nasleduje beseda o samotnom filme, o období holokaustu, o veciach, pojmoch a okolnostiach, ktoré mladým ľuďom priblížia túto, pre nich veľmi vzdialenú dobu. Tá je navyše zastrená dezinformáciami, či priamo klamstvami, ktoré na sociálnych médiách šíria extrémisti a pomýlení „antisystémoví bojovníci“.

Online sme stihli dva kinopríbehy, potom sme museli prejsť do online prostredia a pribudlo ich ešte osem. Študentov očividne tento formát zaujal a diskusie ich očividne bavili.  Pri kinopríbehoch, ktoré sa týkali Pavla Eliho Vaga sa do besedy zapojil  aj sám dnes 90-ročný pamätník a očaril  študentov svojou energiou a optimizmom.

Kinopríbehy sú realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.