Aktuality

4. číslo štvrťročníka Príbehy 20. storočia má podtitul RASA A ROZUM

Rasizmus a rasové predsudky sú zlo a týmto krátkym slovom končí každá civilizovaná diskusia. Rozdeľovanie a hlavne hodnotenie ľudí podľa rás je však súčasťou ľudskej histórie. Delenie ľudí na „našich“ a „cudzích“, tento archetyp v našom uvažovaní, spôsobil v histórii obrovské krvepreliatia, genocídy, vojny.

„Rasovým vlastnostiam (farba pleti, výška postavy atď.) možno prisúdiť metafyzický význam, vyjadrený znamienkami absolútneho dobra a absolútneho zla. Prirodzenú túžbu po intímnom spoločenstve „svojich“ možno vymeniť za paranoidné fantázie o tom, ako sú „tí druhí“ príčinou všetkých našich trápení aj všetkého zla vo vesmíre,“ píše editor Tomáš Zálešák v úvodníku. „Predstava o ľudskej sebarealizácii môže vyústiť do viery v Nadčloveka (a ten dokáže skutočným a nedokonalým ľuďom robiť hrozné veci).

Takéto vízie sa môžu prezliecť za vedu a môžu sa stať masovo mobilizujúcimi ideológiami. A tie môžu slúžiť ako oprávnenie pre otroctvo a genocídu, ktoré ideologické hnutia – a režimy, ktoré vytvorili v 20. storočí – páchali s prispením modernej vedy a technológie. Tým zneužili nielen to, čo ľudí prirodzene rozdeľuje. Zneužili na to aj rozumové kapacity, ktoré ľudí spájajú, a ktoré neodkazujú na lokálne, historicky či kultúrne podmienené normy či hodnoty, ale na univerzálne a všeľudské kategórie.“

Okrem samotných príbehov a metodík pre učiteľov a rodičov v čísle nájdete štúdie Mateja Beránka a Milana Hrabovského, texty Evy Mosnákovej a Michala Vašečku, rozhovor s Ábelom Ravaszom a veľa, veľa ďalších článkov. Štvrťročník z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Fond na podporu národnostných menšín.

Štvrťročník Príbehy 20. storočia prináša témy bývalých totalitných režimov, odrážajúcich sa v konkrétnych príbehoch ľudí a prepája ich so súčasným kultúrnym a spoločenským dianím.

Časopis má ambície stať sa nadčasovou súčasťou knižníc. To zdôrazňuje aj elegantná grafika a ilustrácie nášho dvorného výtvarníka Matúša Maťátka a dizajn Viktórie Bitterovej. Editorom časopisu je rešpektovaný politológ Tomáš Zálešák. Ku každému číslu je pribalený darček. Cena za výtlačok je 6 eur. Ponúkame aj zvýhodnený balík (kompletné čísla ročníka 2019 a 2020) za 49 eur. Viac informácií (predplatné, dostupnosť) tu https://www.postbellum.sk/rozpravame/casopis/

Kompletný obsah čísla 4/2020 je tu:

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.