Aktuality

Nedovoľme, aby spomienky na hrôzy 20. storočia zmizli

Deň vojnových veteránov si v Post Bellum pripomíname finančnou zbierkou, vďaka ktorej môžeme dokumentovať príbehy veteránov SNP. Aby hrôzy 20. storočia nemohol nik spochybniť.

DARUJTE TERAZ

Príbehy ľudí, ktorí bojovali v SNP zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami veteráni nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli bojovníci v SNP vystavení počas 2. svetovej vojny. Pretože história dnes býva často spochybňovaná a je pre mnohých neznáma.

 

Dokumentujeme, aby sa na pamätníkov nezabudlo

Žijúcich pamätníkov, ktorí prežili 2. svetovú vojnu a ktorých rozprávanie je dnes ešte možné zaznamenať, je z roka na rok menej. Dnes už majú všetci viac ako 90 rokov. 

Nahrávame príbehy stoviek mužov a žien, ktorí sa postavili fašizmu v najväčšej online databáze svojho druhu v Európe – Pamäť národa. 

O príbehoch ďalej rozprávame medzi žiakmi a študentmi. Vedieme zážitkové workshopy o historických faktoch, ktoré sú spojené s rozvojom kritického myslenia. Mladí ľudia sa dostávajú do postáv ľudí, ktorí reálne museli čeliť hrozbám totalitných režimov.

Polovica mladých ľudí si myslí, že SNP skončilo víťazstvom

Prispejte na zbierku Deň vojnových veteránov. V spolupráci s agentúrou 2muse sme pripravili prieskum, ktorý ukázal, že až 53 % mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov si myslí, že SNP skončilo víťazstvom povstalcov. A až 29 % mladých ľudí viac dôveruje tomu, čo sa o 2. svetovej vojne dočíta na internete, ako tomu, čo im o histórii hovorili učitelia v škole. 

DARUJTE TERAZ

„Kampaň ku Dňu vojnových veteránov vznikla v rámci projektu ‘Budovanie kapacít a udržateľného rozvoja o.z. Post Bellum SK’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.