Aktuality

Vyhlásenie k rozsudku nad Mariánom Kotlebom

Sloboda nie je happyend, nedovoľme jej červotočom získavať naratív

Posledných 30 rokov máme možnosť jestvovať v demokratickom, slobodnom štáte. Dodnes toto privilégium nemajú všetky štáty Európy a sveta. Po dlhých desaťročiach totalít (od 30. rokov 20. storočia) máme na Slovensku množstvo výhod, na ktoré sme neboli zvyknutí a množstvo slobôd, s ktorými sa stále učíme žiť. Nie vždy sa nám to však darí.

Demokracia je krehká entita, ktorú nedefinujú iba slobody, ale aj pravidlá a vzájomná kontrola moci. Žiaľ, okrem slobôd a práv, ktoré sme Nežnou revolúciou pred 30 rokmi získali, denne vidíme ako môže byť demokracia manipulovaná a ohrozovaná ideológiami, či klamlivým vykladaním si nielen zákonov, ale aj slobôd.

Neustále sa o tom presviedčame napríklad na sociálnych sieťach, v online prostredí, kde sloboda slova prestala poznať svoje limity a obmedzuje práva a slobody rás, etník, náboženstiev, politického uvažovania, či jednoducho jestvovania. Spoločnosť sa radikalizuje a k svojej radikalizácii zneužíva práve nástroje demokracie: na šírenie ideológií, ktoré sa spájajú s totalitami, dezinformácií, konšpirácií, či priamo k výkonu spravodlivosti.

Demokracia na Slovensku má svoje slabé miesta, vieme o nich, našou úlohou je na ne poukazovať a prichádzať v diskusii so štátom k ich pozitívnemu riešeniu.

Je však neprípustné, aby tieto slabé miesta, napríklad v oblasti sociálnych kompetencií štátu naoko zastupovali radikálne skupiny, či jedna radikálne pravicová politická strana, ktoré pod prikrývkou pomoci podprahovo šíria svoju náklonnosť k nacizmu rozdávaním finančnej pomoci vo výške 1 488 €, či realizovaním detských táborov pre sociálne slabšie rodiny na šírenie svojho politického presvedčenia, prostredníctvom absolútne amorálneho zneužívania detí.

Súd dnes rozhodol v kauze šekov na sumu 1488, v ktorej bol Marián Kotleba odsúdený z trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.

Počas celého súdneho procesu sme boli svedkami rovnakého prístupu zneužívania demokracie na súde Mariánom Kotlebom. Využil všetky prostriedky na to, aby zdržiaval súdny proces a vyhol sa rozsudku za propagáciu fašizmu opakovaným používaním číselného symbolu 1488. Zneužil tak nariadenie povinnej karantény po návrate z cudziny, ale aj jeho dlhotrvajúca záverečná reč na oddialenie vynesenia rozsudku je signálom jeho pohŕdania súdom a demokratickými inštitúciami.

Marián Kotleba však neváhal počas svojej obhajoby používania symbolického čísla 1488 poukazovať na iné číslo 1984, ktoré je takisto symbolom – neslobody.

Číslo 1488 je preukázateľne medzinárodná neonacistická šifra, ktorú Kotleba a jeho organizácie, či súdom zrušená Slovenská pospolitosť, alebo súčasná politická strana ĽSNS, ako aj obchod, ktorý vlastnili bratia Kotlebovci, často využívali. Kotlebova história len potvrdzuje, že toto všetko neboli náhodné čísla, obzvlášť pri stanovených zľavách v obchode. Aj keď Kotleba a jeho organizácie nemusia úplne očividne podnecovať k násilným činom alebo nepodporujú násilie, ich posolstvá majú za cieľ polarizovať spoločnosť, rozdeliť a vylúčiť konkrétne komunity.

Sme radi, že na Slovensku začína byť extrémizmus konečne postihovaný a venuje sa tomu potrebný dôraz. Dôkazom toho je aj tento súdny proces s Mariánom Kotlebom alebo aj Milanom Mazurekom. Žiadna demokracia nie je imúnna voči hrozbe extrémizmu. Žiadna spoločnosť alebo vláda nezmierni túto hrozbu pre demokraciu bez jasných štandardov a opatrení na boj proti extrémizmu, ktorý je neodmysliteľne a ústavne nezlučiteľný s demokratickými princípmi.

Naše organizácie roky poukazujú na rastúci extrémizmus a radikalizáciu na Slovensku. Upozorňujeme na aktivity ĽSNS a ich pridružených organizácií, ktoré roky zneužívajú nástroje demokracie na propagovanie neonacistickej ideológie.

 

Post Bellum

Občianska platforma Nie v našom meste / Centrum komunitného organizovania

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.