Aktuality

Výstava Po 2. svetovej vojne je umiestnená v bratislavskom Parku Alfréda Wetzlera

Park pred Paneurópskou vysokou školou na rohu Ružinovskej a Tomašíkovej od júna nesie meno Alfréda Wetzlera. Až do konca septembra tu bude stáť naša nová výstava Po 2. svetovej vojne.

Výstava nadväzuje na osvedčený koncept predošlých putovných expozícií Post Bellum. Ide o 15 príbehov ľudí, ktorí prežili 2. svetovú vojnu. Profily ľudí, ktorí prežili peklo, sú umiestnené na veľkoplošných transparentoch na štyroch vežiach. Autorom portrétov je fotograf Tomáš Halász a titulnej grafiky „Bojovník proti fašizmu“ je Matúš Maťátko.

Výstavu finančne podporili

Bratislavský samosprávny kraj

Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.