Aktuality

„Píšu dejiny víťazi“ – druhé tohoročné číslo nášho štvrťročníka

 

„Píšu dejiny víťazi?“ je druhým tohoročným číslom štvrťročníka Príbehy 20. storočia. Ako vždy, aj články tohto čísla spája spoločná téma, v tomto prípade reflexia histórie a pohľady na ňu. Kurátorom čísla je historik Jakub Drábik. Autorom titulky a ilustrácií je Matúš Maťátko.

Otázka, ktorá je zároveň názvom čísla, je samozrejme trochu provokatívna, ale ak by sme ju chceli vziať doslovne, vedúci redakcie Tomáš Zálešák sa k nej v úvodníku vyjadruje takto: „Výrok ,dejiny píšu víťazi‘ sa ukazuje ako banálne konštatovanie, za ktorým presvitá známy ,paradox klamára‘ a tiež povestný ,lenivý argument‘. Ak sme totiž všetci len víťazi, ktorí o dejinách klamú, potom klameme aj vtedy, ak sa sťažujeme na iných klamárov. A ak právo a morálka nie sú nič než vecou sily, prečo by sme sa mali zastávať slabších, odporovať nespravodlivosti, prečo by sme vôbec mali porazených nepriateľov súdiť za bezprávie či zločiny?“

Z obsahu obsahovo i počtom strán robustného čísla vyberáme:

  • Čo nás učili učebnice dejepisu (Slávka Otčenášová)
  • Revolúcie a fakty (Fedor Blaščák)
  • Víťazi známi a neznámi (Marína Závacká)
  • Rozhovor s historikom Ivanom Kamencom (Filip Pavčík, Tomáš Zálešák)
  • Názory: Ľubomír Morbacher, Martin Slávik, Peter Švorc, Oliver Zajac
  • Skúsenosť: Štefan Markuš, Rastislav Šenkirik
  • Štúdia O nebezpečenstve historického revizionizmu (Jakub Drábik)
  • Mýty a realita v novodobých dejinách Slovenska (Milan Olejník!
  • A samozrejme recenzie, príbehy, ktoré sme zaznamenali v Post Bellum, metodické listy a galéria výtvarných diel s komentármi Lucie G. Stach.

Štvrťročník si môžete objednať mailom – jana.hrdlickova@postbellum.sk

Ponúkame aj zvýhodnený balík (kompletné čísla ročníka 2019 a 2020 vrátane tých, ktoré ešte len vyjdú) za 49 eur.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.