Aktuality

Začíname s virtuálnymi zážitkovými workshopmi

Epidémia Covid-19 prerušila naše rozbehnuté zážitkové workshopy, ktorých sme len počas minulého roku uskutočnili 232. „Corona obdobie“ nás zároveň mnohému naučilo, resp. urýchlilo naše úvahy. Napríklad, že treba ísť aj s naším vzdelávaním do online prostredia.

Presne takto pred týždňom skončila kampaň na náš portál online vzdelávania Puzzle pamäti, na ktorom už intenzívne pracujeme. Venovali ste nám úctyhodných 8526 eur, za ktoré ešte raz zo srdca ďakujeme.

Zároveň sme pripravili koncept online workshopov. Tento týždeň prebehol prvý, pilotný online workshop Školská slávnosť 89/90, pre ZŠ Topoľová 8, Nitra.  Po jeho skončení nám pani učiteľka Mira Košťálová napísala veľmi pekný e-mail:

„Aj touto formou sa vám chcem poďakovať za možnosť virtuálneho zážitkového workshopu, ktorý bol prínosný nielen pre žiakov, ale aj pre mňa. Napriek technickým problémom, ktoré sa ale nevyhýbajú v online prostredí ani mne, Vaše lektorky Geri a Evka boli veľmi fundované, ústretové, veľmi príjemné a tak celá dvojhodinová aktivita prešla tak, že sme v podstate ani nevnímali, že nie sme spolu. Ďakujem ešte raz. Prajem všetkým pracovníkom Post Bellum krásne leto a hlavne veľa zdravia.“

Záznam celého workshopu nájdete na tejto adrese.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.