Aktuality

Výstava Príbehy 20. storočia v Revúcej

Po mesačnej pauze, vynútenej Covidom-19, sme sa rozhodli, že výstavu Príbehy 20. storočia uvedieme opäť do pohybu. V mesiaci máj sú príbehy skutočných hrdinov 20. storočia nainštalované v Revúcej.

Výstava bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Post Bellum SK.

 

 

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.