Aktuality

Skladáme Puzzle pamäti – online vzdelávanie

Vzdelanie je pre deti najdôležitejší vklad do ich budúcnosti. Aby o nej mohli rozhodovať, potrebujú poznať aj minulosť. A to nielen svoju osobnú, rodinnú, ale aj spoločnosti, ktorej sú súčasťou. Cieľom nášho vzdelávania je umožniť najmä deťom a mladým ľuďom spoznať prostredníctvom zážitku históriu vlastného národa. Pomôžte nám naučiť ich viac a posilniť ich myslenie pred nástrahami populizmu.

Ďakujeme za váš dar 

www.startlab.sk/puzzlepamati

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.