Aktuality

Ešte pred „korona režimom“ sme zrealizovali 78 workshopov

Jednou z našich vzdelávacích aktivít občianskeho združenia Post Bellum sú zážitkové workshopy. Za rok 2019 sme ich zrealizovali 232. Do zážitkového vzdelávacieho procesu sme minulý rok zapojili približne 6000 študentov, študentiek a cca 300 pedagógov.

Tohoročný plán, ktorý mal byť ešte ambicióznejší, dramaticky ovplyvnila epidémia Covidu-19, no napriek tomu sme do konca marca stihli zrealizovať 78 workshopov. Zúčastnilo sa na nich 1825 žiakov a študentov (1230 žiakov a žiačok základných škôl a 596 študentov a študentiek stredných škôl).

V zmysle programu ACF – Slovakia (podrobnosti pozri nižšie), z ktorého sú podporené naše workshopy, je cieľom zapojiť 6000 študentov a študentiek. Do konca marca 2020 sme ich zapojili 3468.

Naše workshopy sú štvorhodinové zážitkové aktivity, prostredníctvom ktorých sa žiaci základných, stredných aj vysokých  škôl oboznamujú s našou históriou. Otvárame témy, ktoré sa týkajú minulosti, ale korešpondujú aj s problémami súčasnej spoločnosti. Princípom zážitkových workshopov je štruktúrovaná dráma, najmä hranie rolí – účastníci sa stávajú niekým iným a v koži niekoho iného sa pokúšajú vcítiť do jeho pocitov, simulovane prežívajú  našu históriu a získavajú inú optiku nazerania na našu minulosť a veríme, že sa stávajú aj vnímavejšími voči tomu, čo sa deje v súčasnosti. Prečítajte si viac.

Prečítajte si aj rozhovor s našou Dáškou Kúdelovou Kopčanskou, koordinátorkou workshopov.

●●●

Zážitkové vzdelávacie workshopy Post Bellum sú podporené z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.