Aktuality

60 hodín dejepisu na odborných školách je málo, zhodujú sa učitelia

Na stredných odborných školách majú študenti len 60 hodín dejepisu na celé štúdium. Pedagógovia sa zhodujú, že je to nedostačujúce. V Post Bellum sa snažíme prispievať k zachovaniu pamäti národa a zážitkovou formou sprostredkovávame žiakom kapitoly z dejín 20. storočia.

Za minulý rok zrealizoval tím našich dvanástich lektorov 232 workshopov po celom Slovensku.

Na blogu Generácie 3.0 si môžete prečítať rozhovor s výchovnou poradkyňou Martinou Laukovou, učiteľmi dejepisu Karolom Gazdíkom a Evou Stanovou o našich vzdelávacích aktivitách, ktoré si získali medzi odborníkmi aj žiakmi/študentmi veľmi dobrú povesť.

●●●

Zážitkové vzdelávacie workshopy Post Bellum sú podporené z programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

 

 

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.