Aktuality

Pokračujeme v realizácii projektu Bez pamäti niet identity (zážitkové vzdelávacie workshopy)

Post Bellum SK získalo dotáciu na projekt Bez pamäti niet identity (zážitkové vzdelávacie workshopy), vďaka ktorej zrelizuje do júna 2020 až 240 zážitkových workshopov pre základné a stredné školy na území Slovenska.

Od júna do decembra 2019 sme zrealizovali už 70 workshopov v rôznych častiach Slovenska.

Workshopov sa spolu zúčastnilo 1,607 žiakov a žiačok. 

Navštívili sme školy v Prešove, Košiciach, Rakovci nad Ondavou, Myjave, Poprade, Trnave, Sobranciach, Michalovciach, Šintave, Vranove nad Topľou, Banskej Bystrici, Lokci, Nitre, Hnúšti, Tisovci a v mnohých ďalších mestách, mestečkách a obciach.

Od začiatku januára pokračujeme ďalej. Do konca júna 2020 nás v rámci projektu čaká ešte realizovanie 170 workshopov.

„Projekt ‘Bez pamäti niet identity (zážitkové vzdelávacie workshopy)’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.