Aktuality

Aký bol náš rok 2019?

●●● Dokumentujeme

Príbehy 20. storočia

Občianske združenie Post Bellum dokumentuje osudy ľudí, ktorých perzekvovali obe totality 20. storočia – fašistická aj komunistická, príbehy tých, ktorí sa vzopreli diktatúram a ktorí boli dôležitými aktérmi nežnej revolúcie.

Príbehy nahrávame do najväčšej databázy svojho druhu v Európe memoryofnations.eu (v čs/sk verzii pametnaroda.cz). – ako video a audio, vybraté ukážky a textový sumár, teda článok.

V uplynulom roku 2019 sme zdokumentovali, nahrali a spracovali do databázy presne 100 príbehov 20. storočia.

Niektoré z týchto príbehov uverejňujeme aj v našich spriatelených médiách, konkrétne: Aktuality.sk, Denník N, SME, .týždeň a Slovak Spectator. 

V roku 2019 sme v médiách uverejnili 68 príbehov, odkazy nájdete aj u nás na webe www.postbellum.sk/pribehy).

Deň vojnových veteránov

Náklady na dokumentovanie príbehov používame najmä z darov individuálnych darcov. Preto sme na Deň vojnových veteránov 11. novembra zorganizovali verejnú zbierku. Prvou bratislavskou zastávkou bol Prezidentský palác, kde si vlčie maky pripli prezidentka Zuzana Čaputová a jej tím. 

Tu je resumé zbierky:

 • Dobrovoľníci s mobilnými pokladničkami boli v uliciach 25 miest
 • 29 stacionárnych pokladničiek bolo umiestnených od 5. do 14. novembra v 20 mestách
 • Rozdali sme približne 20-tisíc makov, pripnutím ktorých si ľudia v celej Európe pripomínajú hrdinstvo vojakov 1. aj 2. svetovej vojny.
 • V mestách, v stacionárnych pokladničkách a v teréne sa vyzbieralo 3457,05 eur, v online kampani 2051 eur, čo je spolu 5 508,05 eur.
 • Na kampani sa zúčastnil kompletný tím Post Bellum vrátane niekoľkých externistov a 58 dobrovoľníkov.

Viac informácií: https://www.postbellum.sk/2019/12/verejna-zbierka-ku-dnu-vojnovych-veteranov-sumar/

Expedícia Stopami ukrývaných detí

Náš tím sa spolu s pamätníkom Pavlom Elim Vagom, členmi jeho rodiny a našimi externými spolupracovníkmi vydal na miesta, kde sa Vago  pred vojnou a počas vojny pohyboval a kde sa so sestrou skrýval pred deportáciou (Vrútky, Martin, Sereď, Banská Bystrica, Hronček). Táto expedícia bola prípravou na plánovaný Memoriál stopami ukrývaných detí, ktoého prvý ročník pre verejnosť budeme realizovať v júli 2020.

 

●●● Vzdelávame

Zážitkové workshopy

Veľmi dôležitou súčasťou našej práce sú zážitkové workshopy pre stredné a základné školy, ale aj pre dospelých. Ide o štvorhodinové zážitkové aktivity, prostredníctvom ktorých sa žiaci základných, stredných aj vysokých škôl oboznamujú s našou históriou. Otvárame témy, ktoré sa týkajú minulosti, ale korešpondujú aj s problémami súčasnej spoločnosti.

Princípom zážitkových workshopov je štruktúrovaná dráma, najmä hranie rolí – účastníci sa stávajú niekým iným a v koži niekoho iného sa pokúšajú vcítiť do jeho pocitov, simulovane prežívajú  našu históriu a získavajú inú optiku nazerania na našu minulosť a veríme, že sa stávajú aj vnímavejšími voči tomu, čo sa deje v súčasnosti.

Za minulý rok sme zrealizovali 232 workshopov naprieč celým Slovenskom. 

Do zážitkového vzdelávacieho procesu sme zapojili približne 6000 konkrétnych študentov, študentiek a približne 300 pedagógov.

Viac informácií o obsahu workshopoch nájdete na https://www.postbellum.sk/co-robime/workshopy/

V roku 2019 sme vytvorili nové metodiky zážitkových workshopov k 30. výročiu pádu Železnej opony. Reflektujú zmenu z diktátorského režimu do obdobia demokracie. 

Príbehy našich susedov v Košiciach, Nitre a v Bratislave

Vďaka podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 

sme mohli realizovať Príbehy našich susedov v Košiciach a v Nitre.

V Nitre bola partnerom projektu aj  Nadácia pre deti Slovenska, Hodina deťom.

V Bratislave sme projekt mohli realizovať vďaka podpore Regionálnej dotačnej schémy BSK.

V Košiciach sme spolupracovali s gymnázium Alejová 1. V Nitre so základnou školou Topoľová 8 a v Bratislave so Spojenou školou Novohradskou.  

Príbehy našich susedov je mimoškolský vzdelávací program Post Bellum. 

Do roly dokumentaristov dostávajú priamo študenti a študentky vyšších ročníkov základných a stredných škôl. 

Jednotlivé tímy si sami si vyberú pamätníkov a štyri mesiace pamätníka spovedajú. Majú za úlohu nahrať alebo nakrútiť spomienky, digitalizovať fotografie, preskúmať archívy a nakoniec vytvoriť rozhlasovú, televíznu alebo písanú reportáž či dokument. 

Tieto aktivity robia dobrovoľne a vo svojom voľnom čase. Okrem tak dôležitého povedomia o minulosti získajú aj užitočné novinárske a umelecké skúsenosti, ktoré uplatnia v mnohých oblastiach života.

V dňoch 16. – 18. 12. sa uskutočnili záverečné verejné prezentácie Príbehov našich susedov v Košiciach, Nitre a Bratislave. 

Viac informácií:

Článok o projektoch

Prezentácia v Košiciach, v Nitrev Bratislave

 

Metodiky pre pedagógov, rodičov

V roku 2019 sme vďaka podpore Férovej nadácie O2 pripravili aj tri krátke filmy, ktoré prinášajú témy spojené s Nežnou revolúciou prostredníctvom príbehov Zuzany Mistríkovej, Juraja Flamika a Petra Tatára. 

Metodiky pre pedagógov uverejňujeme aj v každom čísle štvrťročníka Príbehy 20. storočia (informácie o časopise pozri nižšie).

1/2019 – Identity: Metodické listy k príbehom

 • Františka Vaculu (problém identity, príslušnosti k národnostnej menšine (maďarskej), vzťahy medzi majoritou a minoritou) 
 • Ladislava Gorala (hľadanie a nachádzanie identity Rómov, príslušnosť k rómskemu etniku, inakosť

2/2019 – Jeden Boh?: Metodické listy k príbehom

 • Pavla Petra Gojdič: Z mukla blahoslavený (humanizmus, rovnosť medzi ľuďmi, spravodlivosť, viera v Boha, láska k blížnym)
 • Justíny Terézie Tukovej (vierovyznanie, náboženská príslušnosť, rozdielnosť, stereotypy a predsudky)

3/2019 – Odboj: Metodické listy k príbehom

 • Zuzany Petreje (detstvo a mladosť v časoch vojny, odvaha a hrdinstvo, rozhodovanie, ťažký životný údel)
 • Tibora Moleka (domov, láska k vlasti, odvaha, emigrácia, straty a nálezy, pravda a nepravda v masmediálnom priestore) 

4/2019 – Kultúra bez cenzúry: Metodické listy k príbehom

 • Marty Ličkovej (príbeh inteligencie v socialistickom Československu, prenasledovania za názory, za sprostredkovanie kvalitnej literatúry cez preklady a postihov, ktoré Martu Ličkovú a jej manžela za ne čakali. Je zároveň príbehom odvahy a nezlomnej viery vo víťazstvo zdravého rozumu nad nepriazňou doby).
 • Ladislava Čarného (umelecký život v časoch totality, vzopretie sa systému, umelecká revolúcia).

 

●●● Rozprávame

Výstava Príbehy 20. storočia

Putovná výstava Príbehy 20. storočia predstavuje príbehy 15 hrdinov, ktorí zažili na vlastnej koži obe totality – nacistickú aj komunistickú. Prvá verzia výstavy putovala slovenskými mestami v rokoch 2015-2018 a vyslúžila si pozornosť (nielen) trestným oznámením Mariána Kotlebu za „propagáciu sionizmu“. Keďže pôvodná výstava podľahla vplyvom počasia a niektoré jej časti boli ukradnuté, rozhodli sme sa ju dôkladne aktualizovať dizajnovo aj obsahovo. Príbehy pätnástich hrdinov na veľkoplošných transparentoch umiestnených na štyroch vežiach mohla verejnosť vidieť od apríla (vždy po jednom mesiaci) v týchto mestách: Bratislava, Trenčín, Martin, Žilina, Trnava, Sobrance, Michalovce, Kežmarok a Považská Bystrica.

 

Výstava „1989 – 2019: 30 rokov slobody“ 

Expozícia predstavuje 15 aktérov Nežnej revolúcie predovšetkým z regiónov. Zastávky tvorili od septembra Košice, Žilina, Bratislava a Považská Bystrica. Výstavu tvoria taktiež štyri veže na veľkoformátové transparenty.

Zmenšená verzia bola 17. novembra vystavená aj v Rusovciach a potom ju nastálo umiestnili do budovy základnej školy. 

 

Železo, Zamat, Nožnice

Komplexná multimediálna výstava, ktorú sme spolu s Nadáciou cvernovka pripravili vo foyeri Novej cvernovky pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Modifikované verzie sú umiestnené aj v Česku, Poľsku a Rumunsku.

Zložky bratislavskej výstavy sú:

 • veľké kalendárium mapujúce dobu od roku 1946 až po rok 1991 priblíži eróziu totality vo všetkých jej súvislostiach
 • videoinštaláciu úryvkov z príbehov aktérov a aktériek revolúcie z Československa, Poľska a Rumunska 
 • atmosféru doby priblíži výber fotografií bežného dizajnu z predrevolučných rokov zo zbierok Slovenského centra dizajnu
 • projekciu z doteraz nepublikovaných záberov z obdobia okolo revolúcie od Jána Šebíka
 • dobovú atmosféru doplní ambientná zvuková inštalácia Mariana Jaslovského
 • v papierovej podobe vychádza publikácia vo forme novín s dobovými faximíliami a analýzou pôvodných dvanástich požiadaviek Verejnosti proti násiliu a Koordinačneho výboru slovenských vysokoškolákov z 25. novembra 1989

Súčasťou výstavy je aj výtvarná reflexia revolučných udalostí. Tri umelkyne zo zoskupenia DZIVE – Natália Jarembáková, Slavomíra Ondrušová a Ivana Šáteková v deň vernisáže živou kresbou reagovali na veľkoformátovú koláž z totalitných reálií od Paľa Čejku. Dokončovanie kresby prebiehalo aj počas vernisáže výstavy, 28. októbra, v deň výročia vzniku prvej Československej republiky, čím usporiadatelia zdôraznili kontinuitu dejinných udalostí, smerujúcich k našej slobode a autonómii.

Súčasťou výstavy sú i organizované vzdelávacie a zážitkové aktivity pre študentov a študentky základných a stredných škôl v realizácii Post Bellum a občianskeho združenia Edudrama.

 

Moc bezmocných (Kunsthalle)

Pri príležitosti tridsiateho výročia novembrových udalostí pripravila Kunsthalle Bratislava výstavu Moc bezmocných zameranú na umenie, ktoré kriticky reflektuje spoločenské problémy v slovenskom a českom kontexte. Na výstavu sme prispeli desiatimi špeciálne upravenými nahrávkami príbehov aktérov, ktoré sme zdokumentovali v rámci projektu pametnaroda.cz.

 

Štvrťročník Príbehy 20. storočia

Časopis prináša témy bývalých totalitných režimov, odrážajúcich sa v konkrétnych príbehoch ľudí a prepája ich so súčasným kultúrnym a spoločenským dianím.

V časopise nájdete okrem príbehov pamätníkov rozhovory s osobnosťami, vedecko-populárne štúdie, eseje a recenzie. Keďže časopis slúži aj ako didaktická pomôcka pre učiteľov, sú súčasťou obsahu časopisu aj metodické listy, ktoré nadväzujú na publikované príbehy v časopise.

Časopis má ambíciu byť nadčasovým artefaktom, čo zdôrazňuje luxusná grafická úprava s ilustráciami nášho stáleho spolupracovníka, renomovaného mladého výtvarníka Matúša Maťátka.

V tomto roku sme pripravili tieto štyri čísla: Identity, Jeden Boh?, Odboj a Kultúra bez cenzúry

 

Ceny Pamäti národa

Post Bellum SK je spoluorganizátormi vysoko oceňovaných Cien Pamäti národa, ktoré sa odovzdávajú v Prahe. V minulom roku prvýkrát prekročili česko-slovenský rámec do V4 a ocenení boli aj pamätníci z Poľska, Nemecka a Maďarska. Za slovenskú stranu bola ocenená Dalma Špitzerová. Galavečer sa konal v Národnom divadle v Prahe 17. novembra. Info: https://www.cenypametinaroda.cz/  

 

Podujatia pre verejnosť

Podujatia pri príležitosti uvedenia nášho štvrťročníka

Tri zo štyroch čísel nášho štvrťročníka sme uviedli verejnými podujatiami.

Prvé číslo (Identity) – vystúpenie známych stand-up komikov Mateja Adámyho a Petiara Lachkého a vystúpenie dua Free N’ Loop (Bohéma bar, 22. 2.)

Druhé číslo (Jeden boh?) – divadelné predstavenie Reverenda Domina divadla NoMantinels a beseda 30 rokov po”, v ktorej politológ Tomáš Zálešák postavil hostí (teológa a pedagóga Miroslava Kocúra, bývalého politika a disidenta Františka Mikloška a historičku Agátu Šústovú Drelovú) pred otázku krízy demokracie a úlohy cirkví a náboženstiev. (Nová Cvernovka, 14. 5.) 

Tretie číslo (Odboj) sme predstavili na výročie SNP. Podujatie bolo dvojkoncertom Zuzany Mikulcovej a skupiny Solid Move. (29. 8.. Nová cvernovka)

 

Verejné diskusie

Iniciovali sme niekoľko verejných diskusií na témy, súvisiace s našou prácou.

Naša pamäť. Naša zodpovednosť. Eurovoľby 2019.

Diskusia, ktorej témy sa zaoberali kolektívnou európskou pamäťou a jej odkazom pre súčasnosť. Medzi ne patrí aj zodpovednosť v eurovoľbách.

Účinkujúci: Lydka Piovarcsyová, dcéra pôvodných majiteľov antikvariátu Steiner, ktorá ako dieťa prežila holokaust, Karolína Koščová Stach, politická radkyňa v Európskom parlamente, Pavel Tychtl, programový manažér Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť a sociálne veci, Európska komisia. Moderoval Tomáš Zálešák. (Lab cafe, 20. 5.)

Bez pamäti niet cashu (diskusia o peniazoch na Pohode)

Kto nás a našich kolegov z tretieho sektora financuje?

Účastníci: Sandra Polovková / Post Bellum, Nina Galanská / Nadácia Milana Šimečku,  Ján Orlovský / OSF. Moderátor: Rado Sloboda / Amnesty International Slovakia (13. 7., Trenčín, Pohoda, optimistan)

Kultivácia pamäti ako nástroj aktualizovania minulosti (SNG)

Na výstave Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 – 1945) diskutovali jej kurátorky Lucia Gregorová Stach a Alexandra Homoľová s Martinom Korčokom, vedúcim SNM – Múzea židovskej kultúry – Múzea holokaustu v Seredi a so Sandrou Polovkovou, riaditeľkou Post Bellum SK. (25. 9., SNG)

30 rokov po – výzvy pre občiansku spoločnosť – diskusia v Košiciach

Diskusia, ktorá bola súčasťou výstavy 30 rokov slobody: 1989 – 2019

Hostia: Peter Neuwirth, jeden z aktérov Nežnej revolúcie v Košiciach, Jan Galik, organizátor protestov Za slušné Slovensko v Košiciach, Tomáš Zálešák, politológ. Moderátor: Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko. (5. 9., knižnica Jána Bocatia)

30 rokov po – výzvy pre občiansku spoločnosť – diskusia v Žiline

Diskusia, ktorá bola súčasťou výstavy 30 rokov slobody: 1989 – 2019

Hpstia: Ján Benčík, jeden z aktérov Nežnej revolúcie v Ružomberku, súčasný aktivista, Filip Lehotský, jeden z organizátorov protestov Za slušné Slovensko v Žiline, Tomáš Zálešák, politológ. Moderátor: Filip Pavčík, Post Bellum SK.  (3. 10, Mestské divadlo v Žiline)

Diskusný slalom: Post Bellum – Sloboda tvorby v 20. a 21. storočí

Diskusia v rámci literárneho festivalu Novotvar o cenzúre a slobode tvorby: Otto Šimko – novinár, pamätník, Ladislav Snopko – aktivista, bývalý minister kultúry, kultúrny manažér, Sandra Polovková  Marian Jaslovský, Post Bellum (12. 10., kino Mier).

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.