Aktuality

Príbehy našich susedov v Košiciach

V pondelok 16. 12. sa v Košiciach konala prezentácia vzdelávacieho programu Príbehy našich susedov. Výsledky štvormesačnej práce študentov a študentiek na spracúvaní príbehov 20. storočia prezentovali študenti gymnázia Alejová 1. Bolo to v pravom slova zmysle divadelné predstavenie, využívajúce prvky happeningu.

Vo svojom voľnom čase sa študenti venovali príbehu pani Magdalény Zadorovej, ktorá prežila holokaust, príbehu pána Levka Dohoviča, ktorý ako politický väzeň bol v gulagoch šesť a pol roka a príbehu pána Petra Kalmusa, ktorý bol súčasťou Nežnej revolúcie v Košiciach.

Tútorom a režisérom bol scénograf Jaroslav Daubrava, zo strany školy projekt koordinovala pani učiteľka Zuzana Dolhyová. Vieme, že pre zúčastnených už nebudú nedemokratické režimy 20. storočia len nudnými kapitolami v učebnici. Ďakujeme!

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.