Aktuality

Železo Zamat Nožnice: Ako padala totalita

Fakty, príbehy a reflexiu prináša komplexná výstava o páde totality k 30. výročiu revolúcie

Občianske združenie Post Bellum a Nadácia Cvernovka pripravili pri príležitosti 30. výročia pádu Železnej opony výstavu „Železo Zamat Nožnice: Ako padala totalita“, ktorej názov odkazuje na hru – kameň, papier, nožnice. 

Rok 1989 patrí medzi najvýznamnejšie dejinné udalosti našej novodobej histórie. Nechceme poučovať, chceme ponúknuť množstvo informácií v kontexte doby, ale aj ich reflexiu zo súčasnosti. Napríklad prostredníctvom časovej osi môžete nazrieť do obsahovej, ale aj vizuálnej podoby dôležitých udalostí východného bloku Európy. S dôrazom na aktivity, ktoré predznamenávali pád režimu,” hovorí riaditeľka občianskeho združenia Post Bellum Sandra Polovková.

Čo nájdete vo foyeri Novej Cvernovky?

  • veľké kalendárium mapujúce dobu od roku 1946 až po rok 1991 priblíži eróziu totality vo všetkých jej súvislostiach
  • videoinštaláciu úryvkov z príbehov aktérov a aktériek revolúcie z Československa, Poľska a Rumunska 
  • atmosféru doby priblíži výber fotografií bežného dizajnu z predrevolučných rokov zo zbierok Slovenského centra dizajnu
  • projekciu z doteraz nepublikovaných záberov z obdobia okolo revolúcie od Jána Šebíka
  • dobovú atmosféru doplní ambientná zvuková inštalácia Mariana Jaslovského
  • v papierovej podobe vychádza publikácia vo forme novín s dobovými faximíliami a analýzou pôvodných dvanástich požiadaviek Verejnosti proti násiliu a Koordinačneho výboru slovenských vysokoškolákov z 25. novembra 1989

Súčasťou výstavy je aj výtvarná reflexia revolučných udalostí. Tri umelkyne zo zoskupenia DZIVE – Natália Jarembáková, Slavomíra Ondrušová, Ivana Šáteková – v deň vernisáže živou kresbou reagovali na veľkoformátovú koláž z totalitných reálií od Paľa Čejku. Dokončovanie kresby prebiehalo aj počas vernisáže výstavy, 28. októbra, v deň výročia vzniku prvej Československej republiky, čím usporiadatelia zdôraznili kontinuitu dejinných udalostí, smerujúcich k našej slobode a autonómii.

Súčasťou výstavy sú i organizované vzdelávacie a zážitkové aktivity pre študentov a študentky základných a stredných škôl v realizácii Post Bellum a občianskeho združenia Edudrama. 

“Do revolučných procesov sa však zákonite zavŕtalo aj viacero ,červotočov demokracie’. I revolúciu robili len omylní ľudia. Účelom výstavy preto nie je heroizovať všetko, čo sa udialo, ale poskytnúť základné informačné východisko pre ďalšiu diskusiu.” 

Kultúrne a kreatívne centrum Nová Cvernovka prevádzkuje Nadácia Cvernovka, ktorá bola založená v roku 2015 za účelom zveľaďovania kultúrnej, spoločenskej a materiálnej hodnoty bývalého priemyselného areálu Cvernovej továrne v Bratislave na Páričkovej ulici. V roku 2016 sa umelci a kreatívci spolu s nadáciou presťahovali do budovy bývalej chemickej školy a internátu na Račianskej v Novom meste.

Výstava mohla vzniknúť vďaka podpore partnerov: 

Európa pre občanov: Európska pamäť, Veľvyslanectvo americkej ambasády na Slovensku, Fond na podporu umenia, Regionálna dotačná schéma Bratislavského samosprávneho kraja, Ars Bratislavensis, Slovenské múzeu dizajnu

 

Kontakt:

Marián Jaslovský, marian.jaslovsky@postbellum.sk, 0903415830

Zuzana Suchová, suchova@nadaciacvernovka.sk, 0911122516

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.