Aktuality

Hľadáme lektorov a lektorky zážitkových workshopov

Jednou z našich primárnych aktivít je vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl prostredníctvom príbehov ľudí, ktorých osudy boli poznačené nedemokratickými režimami.
Príbehy a témy 20. storočia pre študentov a študentky objavujeme vďaka originálnym metodikám, ktoré sme vytvorili na princípoch dramatickej výchovy.

HĽADÁME TEBA, ak:
• máš záujem a vedomosti o (česko)slovenských i svetových dejinách, s dôrazom na totalitné režimy 20. storočia (fašizmus a komunizmus)
• tieto svoje vedomosti vieš vnímať v kontextoch a prepájať so súčasnosťou
• rád pracuješ v tíme. Každý workshop je realizovaný vo dvojici. Dvojice lektorov sa na jednotlivých workshopoch obmieňajú
• máš skúsenosti so vzdelávaním v pozícii pedagóga
• máš blízko k dramatickému umeniu
• máš chuť a čas cestovať krížom krážom po Slovensku a objaviť aj dedinky, ktoré si dosiaľ nepoznal/a
• miluješ prácu so žiakmi a študentmi a vidíš v nej zmysel
• si zodpovedný/á, vieš chodiť načas, dokonca v predstihu a ak niečo nevieš, opýtaš sa

Požiadavky:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (ideálne odbor: učteľstvo, humanitné a spoločenské vedy, prípadne umelecké školy) a základné znalosti zo slovenských a svetových dejín
• ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom na veľmi dobrej úrovni
• skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou, vítané sú skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania
• spolupodieľanie sa na aktivitách organizovaných Post Bellum

Súčasťou výberového konania na lektora / lektorku je zaslanie motivačného listu, v ktorom na max. 1 normostranu napíšeš, prečo chceš byť súčasťou tímu lektorov a lektoriek.

Odmena za realizovanie 1 workshopu (v trvaní 4 – 6 hodín) je 70 – 80 € + preplatenie cestovných výdavkov,a v prípade potreby zabezpečenie ubytovania.

Lektori pracujú na živnosť, prípadne príkaznú zmluvu.

Životopisy a motivačné listy posielajte na adresu: dagmar.kudelova.kopcanska@postbellum.sk
do 15. októbra 2019
Viac info o Post Bellum: www.postbellum.sk

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.