Aktuality

Hľadáme dokumentaristov!

Jednou z našich hlavných aktivít je dokumentovanie príbehov ľudí, ktorých osudy sú poznačené nedemokratickými režimami. Hľadáme spolupracovníkov, ktorí nám pomôžu v tejto našej práci.

Čo očakávame:
• niekoho kto sa zaujíma o (česko)slovenské i svetové dejiny s dôrazom na totalitné režimy 20. storočia (fašizmus a komunizmus)
• kto je schopný pracovať samostatne a bude mať záujem aj sám vyhľadávať pamätníkov významných udalostí na Slovensku
• kto má skúsenosti s vedením štruktúrovaných rozhovorov alebo rozhovorov vedených metódou oral history
• kto má skúsenosti s písaním článkov, najvhodnejšie s historickou tematikou, prípadne aj o iných spoločenských témach

Požiadavky:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (ideálne odbor: humanitné a spoločenské vedy) a základné znalosti zo slovenských a svetových dejín
• ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom na veľmi dobrej úrovni
• skúsenosti s prácou v médiách sú výhodou, ale nevyžadujú sa
• spolupodieľať sa na akciách organizovaných Post Bellum SK

Súčasťou výberového konania na dokumentaristu je aj nasledovné zadanie:
Pozrite si krátky zostrih z rozhovoru s niektorým z vybraných pamätníkov na našom youtube kanáli (máte na výber 4 pamätníkov) a v krátkosti opíšte ich príbehy. V príbehu by malo byť spomenuté nielen to, čo pamätník prežil, ale rozprávanie pamätníka je potrebné uviesť do historického kontextu. Dĺžka príbehu by nemala presiahnuť dve strany (t. j. 3600 znakov), nemalo by to však byť menej ako jedna strana (1800 znakov).

Linky na rozhovory s pamätníkmi:
https://www.youtube.com/watch?v=HEN4FuDmK4M&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=4a2cXOKcLjw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=aogK8hsLqWU
https://www.youtube.com/watch?v=vNAKhd0FOJ4&t=4s

Odmena za spracovanie jedného príbehu (zaznamenanie, spracovanie a zaradenie do nášho systému) je 150-200 eur.

Svoje životopisy s vyriešeným zadaním posielajte na adresu: filip.pavcik@postbellum.sk do 22. septembra.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.