Aktuality

Aké workshopy robíme a o čo v nich ide?

Dagmar Kúdelová Kopčanská, koordinátorka vzdelávacích aktivít

Jednou z najvýznamnejších aktivít, ktoré naše občianske združenie uskutočňuje, je realizácia zážitkových workshopov. Len tento rok do júna sme ich zrealizovali 105. Od septembra do decembra plánujeme 120 workshopov.

 

Čo sú naše workshopy?

Ide o štvorhodinové zážitkové aktivity, prostredníctvom ktorých sa žiaci základných, stredných aj vysokých  škôl oboznamujú s našou históriou. Otvárame témy, ktoré sa týkajú minulosti, ale korešpondujú aj s problémami súčasnej spoločnosti.

Princípom zážitkových workshopov je štruktúrovaná dráma, najmä hranie rolí – účastníci sa stávajú niekým iným a v koži niekoho iného sa pokúšajú vcítiť do jeho pocitov, simulovane prežívajú  našu históriu a získavajú inú optiku nazerania na našu minulosť a veríme, že sa stávajú aj vnímavejšími voči tomu, čo sa deje v súčasnosti.

 

Workshopy pre základné školy

Pre základné školy ponúkame dva zážitkové workshopy: Deň, kedy sa mlčalo oboznamuje deti s našou históriou na konci 40-tych a na začiatku 50-tych rokov. V tomto období nastupoval socialistický režim.

Deti sa stávajú súčasťou československej obce, rôznymi spôsobmi sa oboznamujú so svojimi postavami a príchodom zakladateľa jednotného roľníckeho družstva sa musia rozhodovať čo urobia s majetkom, ktorý nadobudli vlastnou drinou ich rodičia a starí rodičia. Či vstúpiť do JRD, alebo odolať a niesť za to následky.

Workshop Rozhodovanie sa vracia k 2. svetovej vojne i obdobiu tesne pred ňou. V prvej časti sa deti stávajú predstaviteľmi parlamentu medzivojnového obdobia v 3-tych rokoch a stoja pred zásadnými rozhodnutiami. Zároveň sa, často neformálne, oboznamujú s historickými udalosťami, ktoré boli pre tieto roky príznačné.

V druhej časti workshopu prežívajú príbeh židovského dievčaťa a zosobňujú sa s ním. V jej roli musia nakoniec uskutočniť existenčné životné rozhodnutie, ako napríklad opustenie domova, a zrazu pochopia, že rozhodovania, ktoré robili v roli politických strán sú veľmi podobné ako rozhodovania, ktoré museli urobiť ako jednotlivci. Pochopia však obrovský rozdiel v tom, že cez rozhodovanie konkrétnej osoby sa dá nazerať na politické rozhodnutia úplne inak.

 

Worshopy pre stredné školy

Pre stredné školy ponúkame tiež dva zážitkové workshopy. Jeden sa volá Tak toto neprejde a rieši tému totalitných režimov, prenasledovania a nedodržiavania ľudských práv. Účastníci sa stávajú skupinou intelektuálov, umelcov i obyčajných ľudí s osobnými osudmi a s túžbou vyjadriť vlastné pocity, túžby, želania, kritické slová i duchovné hodnoty. Stretávajú sa a rozhodnú sa vytvoriť umelecké texty a vydať ich vo vlastnej réžii ako samizdatový časopis. Táto činnosť, ktorá sa im javila ako nevinná, nenechala dlho čakať na reakcie a za svoje činy prežijú prenasledovanie, vypočúvanie. Aktivita končí katarzným momentom –  nežnou revolúciou a postupnou premenou nedemokratického režimu na demokratický.

Druhý workshop pre stredné školy sa nazýva Iba sme sa narodili a tiež komunikuje tému ľudí, ktorí prežili druhú svetovú vojnu, židovskej komunity, ktorá žila roztrúsená po celom Slovensku. Jedna časť študentov sa oboznamuje s týmito príbehmi a druhá časť študentov sú novinári – doboví alebo súčasní i zástupcovia súčasných ľudí.  Vo svojich úlohách plnia úlohy, často kontroverzné. Píšu články, reportáže, rozhovory, blogy, fb príspevky a v záverečnej časti sú ich výstupy konfrontované so skutočnými príbehmi ľudí. Študentov sa snažíme viesť ku kritickému mysleniu, overovaniu informácií , zisťovaniu skutočných právd a odmietaniu konšpirácií a dezinformácií.

***

V súčasnosti pripravujeme zážitkové workshopy k téme, ktorá je pre Slovensko veľmi veľmi dôležitá. Blíži sa  30. výročie Nežnej revolúcie a k nemu pripravíme jeden workshop pre základné školy, jeden pre stredné školy a jeden pre dospelých.

Naše workshopy spája to, že sú postavené na príbehoch ľudí, ktoré zdokumentovalo naše občianske združenie a ktoré sú aj voľne dostupné v databáze Memory of nations. To vidíme ako najlepšiu cestu oboznamovania sa s vlastnou históriou. Tak sa dotkneme nielen dôležitých tém, ale aj sŕdc detí, prinútime ich vnímať veci trochu inak a cez konkrétny príbeh vidieť veci jasnejšie, hlbšie a citlivejšie.

Zážitkové vzdelávacie workshopy pre deti a mládež: „Iba sme sa narodili“ a „Rozhodovanie“ sú financované Fondom na podporu kultúry národnostných menšín KULT MINOR.

Fond je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, najmä vytváraním podporných mechanizmov pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt. Realizáciou svojho poslania fond prispieva k uskutočňovaniu kultúrnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti podpory rozvoja národnostných menšín.

Projekt „Bez pamäti niet identity (zážitkové vzdelávacie workshopy)“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.