Aktuality

30 rokov po – výzvy pre občiansku spoločnosť / diskusia v Košiciach

Súčasťou výstavy 30 rokov slobody: 1989 – 2019
a jej putovania Slovenskými mestami sú diskusie:

30 rokov po – výzvy pre občiansku spoločnosť

Hostí diskusií tvoria aktéri Nežnej revolúcie z konkrétnych regiónov, súčasní občianski aktivisti, primárne organizátori protestov Za slušné Slovensko, politológovia.

V Košiciach Vás pozývame na diskusiu dňa 5. septembra o 19:00 do priestorov Verejnej knižnice Jána Bocatia, do Centrálnej požičovne na ulici Hviezdoslavova 5

Hosťami budú:
Peter Neuwirth, jeden z aktérov Nežnej revolúcie v Košiciach, ktorého časť životného príbehu zachytáva aj výstava
Jan Galik, organizátor protestov Za slušné Slovensko v Košiciach
Tomáš Zálešák, politológ

Moderátorom diskusie bude Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko.

Výstava:
30 rokov slobody
1989 – 2019

Výstava 30 rokov slobody (1989 – 2019) zachytáva príbehy 15 ľudí, ktorí sa aktívne podieľali na revolučnom dianí v roku 1989. Zoznámiť sa môžete s momentmi, ktoré zachytávajú pád komunistického režimu a dôležitú zmenu v našej spoločnosti. Kľúčová bola v tom čase spolupráca a spolupatričnosť, ktoré sa prejavovali v dianí vo všetkých regiónoch.

Výstava bude inštalovaná od 4. septembra do 1. októbra 2019 na Nádvorí Barkóczyho paláca (Hlavná 48) v Košiciach.

V mesiaci október sa výstava presunie do Žiliny, v novembri do Bratislavy a v decembri do Považskej Bystrice.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.