Aktuality

Zrealizujeme 240 zážitkových vzdelávacích workshopov pre žiakov základných a stredných škôl

Post Bellum SK získalo dotáciu na projekt Bez pamäti niet identity (zážitkové vzdelávacie workshopy), vďaka ktorej zrelizuje do júna 2020 až 240 zážitkových workshopov pre základné a stredné školy na území Slovenska.

V júni 2019 sme projekt začali realizovať. Počas tohto mesiaca sme boli na 8 školách. Workshopov sa spolu zúčastnilo 188 žiakov a žiačok. 

Navštívili sme základné školy vo Zvolene, Komárne, Dvoroch nad Žitavou, Hornej a Dolnej Súči, Dunajskej Strede a strednú školu v Ružomberku.

Počas prvého mesiaca realizácie projektu prevládali základné školy, ktorých bolo 7 a 1 stredná škola.

Žiaci a žiačky základných prežili spolu s nami workshop s názvom Deň, kedy sa mlčalo. Počas neho hrajú postavy, ktoré vychádzajú zo skutočných príbehov 20. storočia, ktoré sme v Post Bellum zdokumentovali. V priebehu celého vyučovacieho dňa, ktorý s nimi strávia zakaždým dvaja naši lektori a lektorky, sa zoznamujú s termínom kolektivizácia a znárodňovanie, prostredníctvom dramatických situácií, ktoré workshop obsahuje.

Študenti a študentky v Ružomberku absolvovali workshop s názvom Tak toto neprejde! Počas neho sa stali disidentmi, boli vypočúvaní na ŠtB, ale aj spolupracovníkmi tajnej polície. Témou nášho spoločného dňa bola sloboda slova, tvorby a sloboda získavania informácií. Dozvedeli sa, čo všetko bolo počas nedemokratického režimu zakázané aj v umeleckých, kultúrnych sférach života.

V septembri pokračujeme ďalej.

„Projekt ‘Bez pamäti niet identity (zážitkové vzdelávacie workshopy)’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.