Aktuality

Post Bellum SK predstavuje ďalšie číslo štvrťročníka Príbehy 20. storočia

Dátum akcie: 14.05. 2019 o 19:00

Miesto akcie: Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, 83102 Bratislava

 

Ďalšie číslo štvrťročníka Príbehy 20. storočia sa zaoberá témou náboženstva s názvom Jeden boh?” a bude uvedené 14. mája v priestoroch Novej Cvernovky. Vydáva ho občianske združenie Post Bellum SK, ktoré sa na Slovensku venuje dokumentovaniu spomienok pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia.

 

Akciu o 19:00 otvorí divadelné predstavenie „REVERENDA DOMINA” v réžii Martina Hodoňa. Po krátkej prestávke bude nasledovať diskusia „30 rokov po”, v ktorej politológ Tomáš Zálešák postaví hostí (teológa a pedagóga Miroslava Kocúra, bývalého politika a disidenta Františka Mikloška a historičku Agátu Šústovú Drelovú) pred otázku krízy demokracie a úlohy cirkví a náboženstiev v tejto súvislosti. Väčšina zo zúčastnených sú aj autormi textov v novom čísle časopisu, ktoré si počas akcie návštevníci budú môcť zakúpiť.

 

Nájdu v ňom opäť okrem príbehov pamätníkov aj rozhovor, práve s politológom Tomášom Zálešákom, historicko-populárne štúdie, reportáže, analýzy a recenzie kníh, filmov či divadelných predstavení. Keďže časopis slúži aj ako didaktická pomôcka pre učiteľov základných a stredných škôl, sú súčasťou obsahu časopisu aj metodické listy, ktoré nadväzujú na publikované príbehy v časopise.  Za vizuálom stojí grafická dizajnérka Viktória Bitterová a autorom obálky je výtvarník Matúš Maťátko. Vnútri časopisu nájdete aj „modlitebné kartičky” s ilustráciami Matúša Maťátka, jednu z nich doplnil svojou básňou Šimon Ondruš.

 

Aktuálne číslo skúma monoteistické náboženstvá, ich súvis s politikou a spoločenským vývojom a to aké rôzne podoby môžu mať, aké rôzne, častokrát protirečivé činy ľudia konajú v mene viery.

„Snažili sme sa ponúknuť vám texty, ktoré nazerajú na náboženstvá z rôznych uhlov. Miestami kriticky, inokedy s prijatím. Dôležité sú práve osobné skúsenosti. Tie zvýrazňujú príbehy skutočných ľudí, ktorých životy boli späté s vierou,”  hovorí Sandra Polovková, riaditeľka Post Bellum SK a šéfredaktorka časopisu Príbehy 20. storočia.

 

Časopis Príbehy 20. storočia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

 

Bratislava, 07.05. 2019

Za Post Bellum SK

Debora Pastirčáková

 

 

 

 

Pre viac informácií, nás, prosím neváhajte kontaktovať.

 

 

 

Mgr. art. Debora Pastirčáková

PR manažérka Post Bellum SK

Vedúca redakcie časopisu

Príbehy 20. storočia

+421 908 208 041

debora.pastircakova@postbellum.sk

 

Mgr. art. Sandra Polovková

Riaditeľka Post Bellum SK

Šéfredaktorka časopisu

Príbehy 20. storočia

+421 902 754 380

sandra.polovkova@postbellum.sk

 

 

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.