Aktuality

Nezabúdajme na svoju históriu. Aj vaše 2 percentá môžu pomôcť k tomu, aby sme minulosť lepšie poznávali a neopakovali jej tragické udalosti.

Post bellum SK v roku 2017 nahralo viac ako 100 dramatických príbehov ľudí, ktoré reflektujú 20. storočie.
78 nahrávok sme už spracovali a publikovali v našom systéme www.memoryofnations.eu
V slovenských médiách sme publikovali 107 Príbehov 20. storočia.
Zrealizovali sme 61 zážitkových celodenných workshopov na tému kolektivizácie, znárodňovania, slobody slova a cenzúry na základných a stredných školách.
V spolupráci so ZŠ Karloveská 61 sme úspešne zrealizovali voľnočasovú vzdelávaciu aktivitu pre deti Príbehy našich susedov.
17. novembra sme odovzdávali 4 laureátom Ceny Pamäti národa v Národnom divadle v Prahe.
Naša výstava Príbehy 20. storočia putovala tromi námestiami: v Senici, Nitre a Stupave.
Našu prácu a aktivity rozvíjame ďalej. Pokračovať môžeme aj s Vašou pomocou.
Ako postupovať?
>>> http://bit.ly/2oiDYN5
Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.