Aktuality

Príbehy našich susedov alebo ako naši najmladší dokumentujú pamätníkov

6. marca 2017 sme odštartovali úplne prvé Príbehy našich susedov na Slovensku! Prvá spolupracujúca škola je ZŠ Karloveská 61 v Bratislave.

Počas projektu, ktorého záver je naplánovaný na 22. jún 2017 sa z 12 žiakov stanú investigatívni novinári, historici, a rozhlasoví dokumentaristi v teréne. Popoludní 6. marca 2017 skupina prihlásených žiakov vytvorila 2 tímy, v ktorých budú nasledujúce 4 mesiace pracovať. Výsledným výstupom práce žiakov ZŠ Karloveská bude spracovaný príbeh pamätníka a pamätníčky, ktorých životný príbeh ovplyvnilo obdobie 2. svetovej vojny na Slovensku. Žiaci budú mať možnosť spoznať dejiny inak ako na hodinách dejepisu, a to prostredníctvom priamej skúsenosti s prácou historika, zážitkovou formou a rozhovormi s človekom, ktorý bol svedkom doby. A nielen to.
Účasť na projekte Príbehy našich susedov im dodá množstvo praktických skúseností.

So žiakmi sme už 14. marca 2017 navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Žiaci už mali stretnutia s pamätníkmi, ktorých príbehy v projekte dokumentujú. Jedna skupina sa venuje životnému príbehu Otta Šimka a druhá panu Lydke Piovarcsiovej. 

Ďalej nás čaká exkurzia v Národnom archíve a archíve Ústavu pamäti národa, počas ktorej žiaci s pomocou lektorov vyhľadajú dostupné materiály o pamätníkoch a súčasne sa budú učiť čítať archívne materiály.

Je výlučne na žiakoch ako spracujú príbehy pamätníkov. Môže to byť krátky filmový dokument, audio nahrávka, text, či napríklad komiks. V kreativite sa medze nekladú. Aj preto k ďalších aktivitám projektu patrí návšteva a zoznámenie sa s prácou redaktorov v denníku, rozhlase, či workshop s profesionálnymi filmármi.

Všetky zaujímavé a úplne jedinečné aktivity v rámci vzdelávania na Slovensku budú mať vyvrcholenie v rámci Dňa školy, v júni 2017. S Vami, rodičmi, ostatnými spolužiakmi, učiteľmi, pamätníkmi a ďalšími, sa stretneme v Dome kultúry na Molecovej. Okrem toho však niektoré z prác reálne uvidíte aj publikované mediálnymi partnermi v rozhlase, či printových a webových vydaniach médií.

Vzdelávací projekt Príbehy našich susedov ako hlavný partner podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.