Aktuality

Ak sympatizujete s našou prácou, budeme vďační za Vaše 2 % z daní

Post Bellum je občianske združenie, ktorú svoju prácu môže vykonávať aj vďaka vám.

Ak sympatizujete s našou prácou, budeme vďační za Vaše 2 % z daní, ktoré nám môžete podľa zákona poukázať.

Údaje potrebné pre asignáciu dane:

Post Bellum SK

Klincova 35, 821 08 Bratislava

IČO: 42218012

IBAN: SK12 0200 0000 0029 3529 9756

Ako poukázať 2% zo svojej dane Post Bellum SK?

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.