Aktuality

„Pamätajme!“ Spolupráca Post Bellum s Bratislavským samosprávnym krajom a Slovenským národným divadlom

Vo februári 2017 sme započali spoluprácu s Bratislavským samosprávnym krajom a Slovenským národným divadlom na projekte „Pamätajme!“, ktorý je určený pre študentov stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Poslanci BSK k projektu prijali deklaráciu, ktorá je v zásade podporou kritického myslenia, šírenia slobodného názoru a vymedzením sa voči zastrašovaniu (napríklad voči snahe zakázať divadelné predstavenie Natálka). Okrem divadelnej inscenácie je súčasťou projektu aj návšteva stredoškolákov múzea v Oswienčime.

Návštevy Oswienčimu sú dobrovoľné. Študenti majú možnosť dejiny konfrontovať priamo na mieste (jedná sa o zážitkovú formu vzdelávania) – počas návštevy majú študenti možnosť klásť otázky, viesť dialóg s pedagógmi, ale aj so zaujímavými a zainteresovanými ľuďmi.

V pondelok 27. februára 2017 sa Post Bellum SK prvýkrát vyberie na cestu do múzea v Oswienčime so študentmi Strednej odbornej školy Kysucká v Senci, budúcimi profesionálmi na opravu motorových vozidiel. Spolu s nami pôjde na exkurziu aj Ján Benčík a zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.