Aktuality

Zážitkové workshopy v Múzeu holokaustu v Seredi

V novembri a v decembri 2016 sme realizovali 2 zážitkové workshopy Tak toto neprejde! pre žiakov stredných škôl v Múzeu holokaustu v Seredi. Začala sa tak úzka spolupráca so spriatelenou organizáciou, ktorej práca je na Slovensku veľmi dôležitá.

Počas workshopov sa študenti 2 stredných škôl (70 žiakov) preniesli do obdobia totalitného režimu spred roku 1989. Stvárnili konkrétne postavy sympatizantov i odporcov režimu. Vyskúšali si, akým spôsobom prebiehali vypočúvania agentmi Štb. Úlohou podujatia bolo priblížiť život za socializmu prostredníctvom zážitkovej formy vzdelávania.

Riaditeľka Post Bellum SK Sandra Polovková vyzdvihla prínos a jedinečnosť takýchto workshopov: „Zážitkové workshopy sú na Slovensku veľmi atypické a ich cieľom je, aby študenti zažili aspoň fingovane a prostredníctvom dramatickej výchovy obdobie, ktoré nemali možnosť zažiť. Sám Václav Havel povedal, ak chceme vedieť, kým sme, musíme poznať svoju minulosť, poznať dobu, v ktorej žili naši predkovia. Snažiť sa pochopiť, akým výzvam, útlakom a pokušeniam boli vystavení.“

Martina Korčok, vedúci Múzea holokaustu zdôraznil, že spolupráca medzi inštitúciami, ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty je veľmi dôležitá. „Naše múzeum v súčasnosti spolupracuje s viacerými inštitúciami a organizáciami, ktoré sa venujú vzdelávaniu v oblasti ľudských práv. Nesmieme zabudnúť, že pamäť vie byť selektívna. Neradi spomíname a rýchlo zabúdame na nepríjemné. Obdobie po roku 1948 sa okrem zmeny politického a hospodárskeho smerovania, stalo i érou prenasledovania, strachu a neľudských útrap. Proces prebudovania spoločnosti začal prenasledovaním ľudí pre režim nepohodlných. Tí, ktorí novému režimu nevyhovovali, tvorili veľmi heterogénnu skupinu. Ako triedny nepriateľ mohol byť klasifikovaný ktokoľvek. Medzi širokú škálu prenasledovaných patrili aj Židia.“

Zdieľať

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zaznamenať životné osudy pamätníkov 20. storočia a rozprávať ich ďalej.